HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 27 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 80
Servisna oznaka – sadrži važne informacije pomoću kojih se računalo
LGHQWLƬFLUD³
Kada se obratite službi
za podršku, od vas će se vjerojatno tražiti da navedete serijski broj, broj proizvoda, a možda i broj
proizvoda ili broj modela. Pronađite te podatke prije nego što se obratite službi za podršku.
Servisna naljepnica nalikovat će jednom od dolje navedenih primjera. Pogledajte sliku koja je najsličnija
servisnoj naljepnici na vašem računalu.
Tablica 2-10
Komponente servisne oznake
Komponenta
(1)
Naziv HP-ova proizvoda
(2)
Broj modela
(3)
ID proizvoda
(4)
Serijski broj
(5)
Razdoblje jamstva
Tablica 2-11
Komponente servisne oznake
Komponenta
(1)
Naziv HP-ova proizvoda
(2)
ID proizvoda
(3)
Serijski broj
(4)
Razdoblje jamstva
Regulatorna naljepnica – sadrži regulatorne informacije o računalu.
Oznaka
FHUWLƬNDWD
bežičnih uređaja – sadrži podatke o dodatnim bežičnim uređajima te oznakama
odobrenja za države ili regije u kojima je odobrena upotreba tih uređaja.
Oznake
15
Sample