HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 26 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 80
Tablica 2-8
Akcijske tipke i njihovi opisi (Nastavak)
Ikona
Opis
Isključuje ili vraća zvuk zvučnika.
Uključuje ili isključuje način rada u zrakoplovu i značajku bežične veze.
NAPOMENA:
tipka za način rada u zrakoplovu naziva se još i gumb za bežičnu vezu.
NAPOMENA:
bežična mreža mora biti prethodno postavljena da bi bežična veza bila moguća.
Donja strana
Tablica 2-9
Komponente s donje strane i njihovi opisi
Komponenta
Opis
Ventilacijski otvor
Omogućuje protok zraka radi hlađenja unutarnjih komponenti.
NAPOMENA:
ventilator računala pokreće se automatski radi
hlađenja unutarnjih komponenti i sprječavanja pregrijavanja.
Normalno je da se unutarnji ventilator uključuje i isključuje tijekom
uobičajenog rada.
Oznake
Naljepnice pričvršćene na računalo sadrže informacije koje vam mogu biti potrebne prilikom otklanjanja
poteškoća sa sustavom ili kad s računalom putujete u inozemstvo. Naljepnice mogu biti u papirnatom obliku
ili utisnute na proizvod.
VAŽNO:
pogledajte sljedeće lokacije da biste pronašli naljepnice opisane u ovom odjeljku: na donjoj strani
računala, unutar ležišta baterije, ispod servisnih vratašca, na stražnjoj strani zaslona ili na nožicama s donje
strane računala.
14
Poglavlje 2
Upoznavanje računala
Sample