HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 24 of 80)

Languages: Croatian
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 80
Posebne tipke
Tablica 2-7
Posebne tipke i njihovi opisi
Komponenta
Opis
(1)
Tipka
esc
Prikazuje podatke o sustavu ako se pritisne zajedno s tipkom
fn
.
(2)
Tipka
fn
Pokreće određene funkcije kad se pritisne zajedno s nekom
drugom tipkom.
(3)
Tipka s logotipom sustava Windows
Otvara izbornik Start.
NAPOMENA:
ako ponovno pritisnete tipku s logotipom sustava
Windows, zatvorit će se izbornik Start.
(4)
Akcijske tipke
Izvršavaju često korištene funkcije sustava.
NAPOMENA:
na nekim proizvodima tipka za radnju
f5
omogućuje uključivanje i isključivanje značajke pozadinskog
osvjetljenja tipkovnice.
(5)
Tipka
num lock
Prebacuje funkcije integrirane numeričke tipkovnice s
navigacijskih na numeričke i obratno.
(6)
Ugrađena numerička tipkovnica
Zasebna tipkovnica s desne strane tipkovnice sa slovima. Kada
pritisnete tipku
num lock
, tipkovnicu možete koristiti kao
vanjsku numeričku tipkovnicu.
NAPOMENA:
ako je funkcija tipkovnice aktivna pri isključivanju
računala ponovno se aktivira kada se računalo ponovno uključi.
Akcijske tipke
Tipka za radnju pokreće funkciju na koju upućuje ikona na tipki. Da biste utvrdili koje tipke su na vašem
proizvodu, pogledajte
Posebne tipke
na stranici
12
.
Da biste upotrijebili funkciju tipke za radnju, pritisnite i držite tipku.
12
Poglavlje 2
Upoznavanje računala
Sample