HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 8 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 78
Tilslutning af headset
.......................................................................................................................
20
Brug af lydindstillinger
......................................................................................................................
20
Brug af video
........................................................................................................................................................
20
Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte produkter)
....................................
20
Opsætning af HDMI-lyd
...................................................................................................
21
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte
produkter)
..........................................................................................................................................
22
Brug af dataoverførsel
........................................................................................................................................
22
Tilslutning af enheder til en USB-port Type-C (kun udvalgte produkter)
........................................
22
5
Navigering på skærmen
................................................................................................................................
23
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
.......................................................................................
23
Tryk
....................................................................................................................................................
23
7RƬQJHU³NQLEH]RRP
.........................................................................................................................
24
Gliden med to
ƬQJUH
(TouchPad og præcisionstouchpad)
................................................................
24
Tryk med to
ƬQJUH
(TouchPad og præcisionstouchpad)
...................................................................
24
Tryk med tre
ƬQJUH
(TouchPad og præcisionstouchpad)
..................................................................
25
Tryk med
ƬUH
ƬQJUH
(TouchPad og præcisionstouchpad)
.................................................................
25
Strygen med tre
ƬQJUH
(TouchPad og præcisionstouchpad)
............................................................
26
Strygen med
ƬUH
ƬQJUH
(præcisionstouchpad)
.................................................................................
26
Gliden med en
ƬQJHU
(kun berøringsskærm)
....................................................................................
27
Brug af valgfrit tastatur og valgfri mus
..............................................................................................................
27
Brug af tastatur på skærmen (kun udvalgte produkter)
.....................................................................................
27
6
Strømstyring
...............................................................................................................................................
28
Brug af slumre- og dvaletilstand
........................................................................................................................
28
Start og afslutning af slumretilstand
...............................................................................................
28
Start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
........................................................
29
Nedlukning (slukning) af computeren
.................................................................................................................
29
Brug af strømikonet og indstillinger for strøm
...................................................................................................
30
Kørsel på batterispænding
..................................................................................................................................
30
Brug af HP Fast Charge (kun udvalgte produkter)
............................................................................
30
Visning af batterispænding
...............................................................................................................
31
Sådan
ƬQGHU
du oplysninger om batterierne i HP Support Assistant (kun udvalgte produkter)
.....
31
Batteribesparelse
..............................................................................................................................
31
,GHQWLƬFHULQJ
af lave batteriniveauer
...............................................................................................
31
Afhjælpning af lav batterispænding
.................................................................................................
32
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til
rådighed
..........................................................................................................................
32
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til
rådighed
..........................................................................................................................
32
viii
Sample