HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 75 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 78
Indeks
A
Adgangskoder
Windows
38
adgangskoder
Setup Utility (BIOS)
39
Adgangskoder i Setup Utility (BIOS)
39
Afsnit 508 i standarderne om
tilgængelighed
58, 59
Antivirussoftware, bruge
40
AT (teknologiske hjælpemidler)
ƬQGH
57
formål
56
B
batteri
afhjælpning af lav
batterispænding
32
DƮDGQLQJ
31
forseglet fra fabrikken
32
lave batteriniveauer
31
strømbesparelse
31
sådan
ƬQGHU
du oplysninger
31
batteri forseglet fra fabrikken
32
batterioplysninger, sådan
ƬQGHU
du
31
batterispænding
30, 31
bedste fremgangsmåder
1
berøringsskærmens bevægelser
HQ³ƬQJHUV
glidning
27
Bevægelser for præcisionstouchpad
strygen med tre
ƬQJUH
26
WR³ƬQJHUV
glidning
24
tryk med
ƬUH
ƬQJUH
25
tryk med to
ƬQJUH
24
tryk med tre
ƬQJUH
25
Bevægelser på TouchPad'en og
berøringsskærmen
WRƬQJHU³NQLEH]RRP
24
tryk
23
BIOS
downloade en opdatering
43
fastlægge version
42
opdatere
42
start af Setup Utility
42
Bluetooth-enhed
15, 17
Bluetooth-mærkat
14
brug af tastaturet og valgfri mus
27
brug af TouchPad
23
Bruge adgangskoder
38
C
FHUWLƬFHULQJVPÁUNDW
for trådløs
14
D
dataoverførsel
22
Diskdefragmenteringssoftware
34
Diskoprydningssoftware
34
driftsmiljø
54
Dvaletilstand
afslutte
29
starte
29
startes ved kritisk lav
batterispænding
32
E
ekstern strøm, brug af
32
elektrostatisk
DƮDGQLQJ
55
esc-tast,
LGHQWLƬFHUH
11
F
ƬQJHUDIWU\N²
registrere
39
ƬQJHUDIWU\NVOÁVHU²
LGHQWLƬFHUH
10
ƬUHZDOOVRIWZDUH
40
Ʈ\WLOVWDQG
15
fn-tast,
LGHQWLƬFHUH
11
forsendelse af computeren
36
G
gendanne
50
diske
51
HP-gendannelsespartition
51
medier
51
86%³ƮDVKGUHY
51
gendannelsesmedie
oprette bruge Windows-
værktøjer
50
oprette vha. HP Cloud Recovery
Download-værktøjet
51
genoprette
50
glid med en
ƬQJHU³EHYÁJHOVH
berøringsskærm
27
GPS
17
H
handlingsknap til tastaturs
baggrundslys
12
Handlingstasten Få hjælp i Windows
10
12
handlingstasten Lydløs
13
handlingstasten Skift
skærmbillede
12
handlingstaster
afspil
12
bruge
11
Ʈ\WLOVWDQG
13
Hjælp
12
højttalernes lydstyrke
12
LGHQWLƬFHUH
11
lydløs
13
næste nummer
12
pause
12
skifte visning af skærmbillede
12
skærmens lysstyrke
12
Skærm til beskyttelse af
skærmindhold
12
stop
12
tastaturbaggrundslys
12
handlingstaster til højttalernes
lydstyrke
12
handlingstaster til skærmens
lysstyrke
12
handlingstast til afspilning
12
handlingstast til beskyttelse af
skærmindhold
12
handlingstast til pause
12
handlingstast til skærmen med
beskyttelse af personlige
oplysninger,
LGHQWLƬFHUH
12
hardware, placering
3
HD-enheder, tilslutte
20, 22
HDMI-port
LGHQWLƬFHUH
5
tilslutning
20
Indeks
63
Sample