HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 73 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 78
Globalt
Den særlige arbejdsgruppe for tilgængelighed, JTC1 (Special Working Group on Accessibility, SWG-A)
G3ict: det globale initiativ for inkluderende IKT (The Global Initiative for Inclusive ICT)
Den italienske tilgængelighedslov
W3C-initiativet om webtilgængelighed (Web Accessibility Initiative, WAI)
Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed
Følgende organisationer kan være gode informationskilder på området for handicap og aldersbetingede
begrænsninger.
BEMÆRK:
Dette er ikke en udtømmende liste. Organisationerne er udelukkende anført til
informationsformål. HP påtager sig intet ansvar for de oplysninger eller kontaktpersoner, der
ƬQGHV
internettet. Opførelsen på siden er ikke ensbetydende med, at HP har godkendt dem.
Organisationer
American Association of People with Disabilities (AAPD)
Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
Hearing Loss Association of America (HLAA)
Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
Lighthouse International
National Association of the Deaf
National Federation of the Blind
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
W3C-initiativet om webtilgængelighed (Web Accessibility Initiative, WAI)
Uddannelsesinstitutioner
California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
University of Wisconsin-Madison, Trace Center
University of Minnesota, Computer Accommodations Program
Andre ressourcer på handicapområdet
ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
Business & Disability-netværket
EnableMart
Det Europæiske Handicapforum
Job Accommodation Network
Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed
61
Sample