HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 58 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 78
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows
Følg disse trin for at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows:
1.
Gå til
go/techcenter/pcdiags
. HP PC Diagnostics-hjemmesiden vises.
2.
Vælg
Download HP Diagnostics Windows
, og vælg derefter en placering på din computer eller et
86%³
ƮDVKGUHY±
Værktøjet downloades til den valgte placering.
Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun
udvalgte produkter)
BEMÆRK:
For nogle produkter kan det være nødvendigt at downloade softwaren til et
86%³ƮDVKGUHY
ved
hjælp af produktnavnet eller -nummeret.
Følg disse trin for at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -
nummer:
1.
Gå til
support
.
2.
Vælg
Find software og drivere
, vælg din produkttype, og indtast derefter produktnavn eller -nummer i
det viste søgefelt.
3.
I afsnittet
Diagnosticering
skal du vælge
Download
og derefter følge anvisningerne på skærmen for at
vælge den ønskede version af Windows Diagnosticering, der skal downloades til din computer eller dit
86%³ƮDVKGUHY±
Værktøjet downloades til den valgte placering.
Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows
Følg disse trin for at installere HP PC Hardware Diagnostics Windows:
Naviger til mappen på din computer eller det
86%³ƮDVKGUHY²
som
±H[H³ƬOHQ
blev downloadet til,
dobbeltklik på
±H[H³ƬOHQ²
og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
BEMÆRK:
I tilfælde af Windows 10 S-computere skal du bruge en Windows-computer og et
86%³ƮDVKGUHY
til at downloade og oprette HP UEFI-supportmiljøet, fordi der kun er adgang til
±H[H³ƬOHU±
Se
Download af HP
PC Hardware Diagnostics UEFI til et
86%³ƮDVKGUHY
på side
47
for at få
ƮHUH
oplysninger.
HP PC Hardware Diagnostics UEFI
µ8QLƬHG
Extensible Firmware Interface) gør det muligt at køre diagnostiske
test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører uden for operativsystemet, så
det kan isolere hardwarefejl pga. problemer, der er forårsaget af operativsystemet eller andre
softwarekomponenter.
Hvis din computer ikke starter i Windows, kan du bruge HP PC Hardware Diagnostics UEFI til at diagnosticere
hardwareproblemer.
Når HP PC Hardware Diagnostics Windows registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres
en fejl-id-kode på 24 cifre. Sådan får du hjælp til at løse problemet:
Vælg
Få support
, og brug derefter en mobilenhed til at scanne QR-koden, der vises på det næste
skærmbillede. HP's kundesupport – Servicecentersiden vises med dit fejl-id og produktnummer
automatisk udfyldt. Følg anvisningerne på skærmen.
– eller –
46
Kapitel 10
Brug af HP PC Hardware Diagnostics
Sample