HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 51 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 78
Opsætning af adgangskoder i Setup Utility (BIOS)
Tabel 8-2
Typer af BIOS-adgangskoder og deres funktioner
Adgangskode
Funktion
Administratoradgangskode
Skal indtastes, hver gang du åbner Setup Utility (BIOS).
Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan du ikke
få adgang til Setup Utility (BIOS).
Adgangskode for opstart
Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter
computeren
Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke tænde
eller genstarte computeren.
Sådan kan du angive, ændre eller slette en administrator- eller startadgangskode i Setup Utility (BIOS):
VIGTIGT:
Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan forhindre
computeren i at fungere korrekt.
1.
Start af Setup Utility (BIOS):
Computere eller tablet-pc'er med tastaturer:
Tænd for eller genstart computeren, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f10
.
Tablet-pc'er uden tastaturer:
1.
Tænd eller genstart tablet-pc'en, og tryk derefter hurtigt på knappen Forøg lydstyrke, og hold
den nede.
– eller –
Tænd eller genstart tablet-pc'en, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og
hold den nede.
– eller –
Tænd eller genstart tablet-pc'en, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede.
2.
Tryk på
f10
.
2.
Vælg
Sikkerhed
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Hvis du vil gemme ændringerne, skal du vælge
Exit
(Afslut), vælge
Save Changes and Exit
(Gem ændringer,
og afslut) og derefter vælge
Yes
(Ja).
BEMÆRK:
Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på
enter
.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Sådan bruges Windows Hello (kun udvalgte produkter)
På produkter med
ƬQJHUDIWU\NVOÁVHU
eller infrarødt kamera kan du bruge Windows Hello til at logge på. Det
gør du ved at stryge
ƬQJHUHQ
eller kigge i kameraet.
Sådan bruges Windows Hello (kun udvalgte produkter)
39
Sample