HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 49 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 78
Hvis du skal sende computeren eller et drev, skal du bruge passende, beskyttende emballage, og pakken
skal mærkes "FORSIGTIG!".
Brug af trådløse enheder kan være begrænset i visse omgivelser. Sådanne begrænsninger kan gælde
om bord på
Ʈ\²
på hospitaler, i nærheden af
VSUÁQJVWRƫHU
og på risikofyldte steder. Spørg om tilladelse,
hvis du er usikker på, hvad praksis er for anvendelse af en trådløs enhed på din computer, før du tænder
for den.
Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:
Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.
Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt dig at
anvende computeren. Spænding, frekvens og stikstørrelser varierer.
ADVARSEL!
Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret,
må du ikke forsøge at tilføre computeren strøm med en spændingsomformer af den type, der
sælges til husholdningsudstyr.
Rejse med eller forsendelse af din computer
37
Sample