HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 48 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 78
FORSIGTIG:
For at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter må rengøringsmidler eller -væsker
ikke sprøjtes direkte på nogen som helst
FRPSXWHURYHUƮDGH±
Hvis der drypper væsker ned på
RYHUƮDGHQ²
kan
det permanent beskadige de indvendige komponenter.
Rengøring af skærmen
Tør skærmen forsigtigt af med en blød, fnugfri klud, som er vædet med en ruderens uden alkohol. Sørg for, at
skærmen er tør, før du lukker computeren.
Rengøring af siderne og låget
Du kan rengøre siderne og låget med en blød
PLNURƬEHUNOXG
eller et vaskeskind fugtet med en af de tidligere
angivne rengøringsopløsninger eller med en passende engangsklud.
BEMÆRK:
Brug en cirkelbevægelse, når du rengør computerens låg, for at gøre det nemmere at fjerne snavs
og fnug.
Rengøring af TouchPad'en, tastaturet eller musen (kun udvalgte produkter)
ADVARSEL!
Du bør ikke bruge et støvsugertilbehør til at rense tastaturet, da det indebærer risiko for
elektrisk stød eller skader på interne komponenter. En støvsuger kan overføre husholdningsstøv og lignende
til tastaturets
RYHUƮDGH±
FORSIGTIG:
For at undgå at beskadige interne komponenter må du ikke lade væsker dryppe ned mellem
tasterne.
Du kan rengøre TouchPad, tastatur og mus med en blød
PLNURƬEHUNOXG
eller et vaskeskind fugtet med
en af de tidligere angivne rengøringsopløsninger.
Brug en trykluftsbeholder med forlængerrør for at undgå, at tasterne sætter sig fast og for at fjerne
støv, fnug og partikler fra tastaturet.
Rejse med eller forsendelse af din computer
Hvis du er nødt til at rejse med eller sende din computer, er der her nogle tips til at sikre dit udstyr.
Forbered computeren til transport eller forsendelse:
Sikkerhedskopiér dine oplysninger til et eksternt drev.
Fjern alle diske og alle eksterne mediekort, f.eks. hukommelseskort.
Sluk for alt eksternt udstyr, og kobl det derefter fra.
Luk computeren ned.
Medbring en sikkerhedskopi af dine data. Opbevar sikkerhedskopien et andet sted end computeren.
Bær computeren som håndbagage, hvis du skal ud at
Ʈ\YH±
Undgå at checke den ind med resten af
bagagen.
FORSIGTIG:
Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter
de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og
lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for
magnetisme og beskadiger ikke drev.
Hvis du har tænkt dig at anvende computeren under en
Ʈ\UHMVH²
skal du lytte til
Ʈ\SHUVRQDOHWV
anvisninger om, hvornår du må bruge din computer. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af
computere om bord på
Ʈ\HW±
36
Kapitel 7
Vedligeholdelse af computeren
Sample