HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 47 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 78
,GHQWLƬNDWLRQ
af status for HP 3D DriveGuard
Lysdioden for harddisken på computeren skifter farve for at angive, at drevet i et primært harddiskbay og/
eller drevet i et sekundært harddiskbay (kun udvalgte produkter) er parkeret.
Opdatering af programmer og drivere
HP anbefaler, at du opdaterer dine programmer og drivere regelmæssigt. Opdateringer kan løse problemer og
hente nye funktioner og muligheder til din computer. Det er f.eks. ikke sikkert, at ældre
JUDƬNNRPSRQHQWHU
fungerer godt sammen med de nyeste spilprogrammer. Uden den nyeste driver får du ikke mest muligt ud af
dit udstyr.
Gå til
support
for at downloade de seneste versioner af HP-programmer og -drivere. Du
kan også registrere dig, så du automatisk modtager meddelelser, så snart der er tilgængelige opdateringer.
Hvis du vil opdatere dine programmer og drivere, skal du følge disse anvisninger:
1.
Skriv
support
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
‒ eller –
Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg
Min bærbare computer
, vælg fanen
Opdateringer
, og vælg derefter
Søg efter opdateringer og
meddelelser
.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Rengøring af computeren
Brug følgende produkter for sikker rengøring af din computer:
Ruderens uden alkohol
Blanding af vand og mild sæbe
Tør rengøringsklud af
PLNURƬEHU
eller vaskeskind (oliefri antistatisk klud)
Antistatiske rengøringsklude af tekstil
FORSIGTIG:
Undgå stærke rengøringsmidler eller bakteriedræbende vådservietter, der kan forårsage
permanente skader på computeren. Hvis du ikke er sikker på, om et rengøringsprodukt er sikkert for din
computer, skal du kontrollere produktets indhold for at sikre, at ingredienser såsom alkohol, acetone,
ammoniumklorid, metylenklorid, brintoverilte, rensebenzin og kulbrinter ikke indgår i produktet.
Fibermaterialer, som f.eks. papirhåndklæder, kan ridse computeren. Efterhånden kan snavs og rester fra
rengøringsmidler sidde fast i revnerne.
Rengøringsprocedurer
Følg procedurerne i dette afsnit til at rengøre din computer på sikker vis.
ADVARSEL!
For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter må du ikke forsøge at rense din
computer, mens den er tændt.
1.
Sluk for computeren.
2.
Afbryd strømmen.
3.
Afbryd alle tændte eksterne enheder.
Opdatering af programmer og drivere
35
Sample