HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 45 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 78
ADVARSEL!
For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer er det kun den vekselstrømsadapter, der fulgte
med computeren, en reservevekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der er
købt af HP, der må anvendes.
ADVARSEL!
Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et
Ʈ\±
Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en ekstern strømkilde:
Når du oplader eller kalibrerer et batteri
Ved installation eller opdatering af systemsoftware
Ved opdatering af systemets BIOS
Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte produkter)
Når der køres diskdefragmentering på computere med indbyggede harddiske
Når der foretages sikkerhedskopi eller genoprettelse
Ved tilslutning af computeren til en ekstern strømkilde:
Batteriet begynder at oplade.
Skærmens lysstyrke øges.
Ikonet for strøm
skifter udseende.
Når du frakobler ekstern strøm:
Computeren skifter til batterispænding.
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare på batteriets strøm.
Ikonet for strøm
skifter udseende.
Kørsel på ekstern strøm
33
Sample