HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 44 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 78
BEMÆRK:
Du kan
ƬQGH
yderligere oplysninger om ikonet for strøm i
Brug af strømikonet og
indstillinger for strøm
på side
30
.
Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:
Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt
i slumretilstand, hvorefter den lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller er i slumretilstand, startes dvaletilstand.
Afhjælpning af lav batterispænding
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed
Tilslut en af følgende til computeren og til en stikkontakt:
Vekselstrømsadapter
Valgfri dockingenhed eller udvidelsesprodukt
Valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed
Gem dataene, og luk computeren.
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand
1.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren og til en stikkontakt.
2.
Afslut dvaletilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
Batteri forseglet fra fabrikken
Hvis du vil overvåge status for batteriet, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du køre HP
batterikontrol i appen HP Support Assistant (kun udvalgte produkter).
1.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Vælg ikonet for spørgsmålstegn på proceslinjen.
2.
Vælg
)HMOƬQGLQJ
og løsninger
, og vælg derefter
HP batterikontrol
i afsnittet
Diagnosticering
. Hvis HP
batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du kontakte support.
Det er vanskeligt for brugere selv at udskifte batterierne i dette produkt. Fjernelse eller udskiftning af
batteriet kan påvirke garantiens dækning. Hvis batteriet ikke længere kan holde på strømmen, skal du
kontakte support.
Kørsel på ekstern strøm
Se plakaten
Opsætningsanvisninger
, der
ƬQGHV
i computerkassen, for at få oplysninger om at tilslutte ekstern
strøm.
Computeren bruger ikke batterispænding, når den er tilsluttet ekstern strøm med en godkendt
vekselstrømsadapter eller en valgfri dockingenhed eller udvidelsesprodukt.
32
Kapitel 6
Strømstyring
Sample