HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 42 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 78
1.
Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2.
Vælg knappen
Start
, klik på ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Luk ned
.
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du
forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
Tryk på
ctrl
+
alt
+
delete
, vælg ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Luk ned
.
Tryk på, og hold tænd/sluk-knappen inde i mindst 10 sekunder.
Hvis computeren har et batteri, der kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte produkter), skal du koble
computeren fra ekstern strøm og derefter fjerne batteriet.
Brug af strømikonet og indstillinger for strøm
Ikonet for strøm
ƬQGHV
på værktøjslinjen i Windows. Med batterimåleren kan du hurtigt få adgang til
strømindstillingerne og se det resterende batteriniveau.
Hvis du vil se procentdelen af resterende batterispænding, skal du placere musemarkøren over ikonet
for
Strøm
.
Hvis du vil bruge Strømstyring, skal du højreklikke på ikonet for
Strøm
og derefter vælge
Strømstyring
.
Forskellige strømikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ved at placere
musemarkøren over ikonet vises der en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk
batterispænding.
Kørsel på batterispænding
ADVARSEL!
Kun det batteri, der fulgte med computeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt
batteri, der er købt hos HP, må anvendes til computeren for at mindske potentielle sikkerhedsproblemer.
Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på
batterispænding. Når computeren er slukket og koblet fra ekstern strøm,
DƮDGHU
batteriet i computeren
langsomt. Computeren viser en meddelelse, hvis batteriet når en lav eller kritisk lav batterispænding.
Computerbatteriets levetid varierer afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der køres
på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.
BEMÆRK:
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare på batteriets spænding, når du frakobler
ekstern strøm. Udvalgte computerprodukter kan skifte mellem
JUDƬNFRQWUROOHUH
for at spare på
batterispændingen.
Brug af HP Fast Charge (kun udvalgte produkter)
Funktionen HP Fast Charge giver dig mulighed for hurtigt at oplade computerbatteriet. Opladningstiden kan
variere +/-10 %. Afhængigt af computermodellen og HP-vekselstrømsadapteren der følger med din
computer, fungerer HP Fast Charge på en eller
ƮHUH
af følgende måder:
30
Kapitel 6
Strømstyring
Sample