HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 40 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 78
6
Strømstyring
Din computer kan køre på batterispænding eller på ekstern strøm. Når computeren kører på batterispænding,
og der ikke er en ekstern strømkilde tilgængelig til opladning af batteriet, er det vigtigt, at du holder øje med
batteriniveauet.
Nogle af strømstyringsfunktionerne, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på din
computer.
Brug af slumre- og dvaletilstand
FORSIGTIG:
Der
ƬQGHV
adskillige velkendte sårbarheder, når en computer er i slumretilstand. For at
forhindre, at en uautoriseret bruger kan få adgang til data på din computer, selv krypterede data, anbefaler
HP, at du altid benytter dvaletilstand i stedet for slumretilstand, når du ikke er i nærheden af computeren. Det
er især vigtigt at du overholder dette, når du rejser med din computer.
FORSIGTIG:
For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger skal du undlade at starte slumretilstand under læsning af
eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.
Windows har to strømbesparelsestilstande – slumre og dvale.
Slumretilstand – Slumretilstanden startes automatisk efter en periode uden aktivitet. Dit arbejde
gemmes i hukommelsen, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at genoptage det. Du kan også starte
slumretilstand manuelt. Se
Start og afslutning af slumretilstand
på side
28
for at få
ƮHUH
oplysninger.
Dvaletilstand – Dvaletilstanden startes automatisk, hvis batteriet når et kritisk niveau, eller computeren
har været i slumretilstand i en længere periode. I dvaletilstand gemmes dit arbejde i en
GYDOHƬO
harddisken, hvorefter computeren lukkes. Du kan også starte dvaletilstand manuelt. Se
Start og
afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
på side
29
for at få
ƮHUH
oplysninger.
Start og afslutning af slumretilstand
Du kan starte slumretilstanden på følgende måder:
Vælg
Start
-knappen, klik på ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Slumre
.
Luk skærmen (kun udvalgte produkter).
Tryk på tastaturgenvejen Slumretilstand (kun udvalgte produkter); f.eks.
fn
+
f1
eller
fn
+
f12
.
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen (kun udvalgte produkter).
Du kan afslutte slumretilstanden på en af følgende måder:
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
Hvis computeren er lukket, skal du løfte skærmen op (kun udvalgte produkter).
Tryk på en tast på tastaturet (kun udvalgte produkter).
Tryk på TouchPad'en (kun udvalgte produkter).
Når computeren afslutter slumretilstand, vender dit arbejde tilbage på skærmen.
28
Kapitel 6
Strømstyring
Sample