HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 39 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 78
Gliden med en
ƬQJHU
(kun berøringsskærm)
Brug glid med en
ƬQJHU³EHYÁJHOVHQ
for at panorere eller rulle gennem lister og sider eller for at
Ʈ\WWH
et
objekt.
Glid
ƬQJHUHQ
let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.
For at
Ʈ\WWH
et objekt skal du trykke på et objekt og holde
ƬQJHUHQ
på det, og derefter skal du trække
ƬQJHUHQ
for at
Ʈ\WWH
objektet.
Brug af valgfrit tastatur og valgfri mus
Med et valgfrit tastatur og en valgfri mus kan du skrive, vælge elementer, rulle og udføre de samme
funktioner, som når du bruger berøringsbevægelser. Fra tastaturet kan du også bruge handlingstasterne og
genvejstasterne til at udføre
VSHFLƬNNH
funktioner.
Brug af tastatur på skærmen (kun udvalgte produkter)
1.
Tryk på tastaturikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få vist et tastatur på
skærmen.
2.
Begynd at skrive.
BEMÆRK:
Der vises muligvis forslag til ord over skærmtastaturet. Tryk på et ord for at vælge det.
BEMÆRK:
Handlingstaster og genvejstaster vises eller fungerer ikke på skærmtastaturet.
Brug af valgfrit tastatur og valgfri mus
27
Sample