HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 36 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 78
7RƬQJHU²NQLEH]RRP
Brug
WRƬQJHU³NQLEH]RRP
for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.
Zoom ud ved at sætte to spredte
ƬQJUH
på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter samle
dem.
Zoom ind ved at sætte to samlede
ƬQJUH
på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter sprede
dem.
Gliden med to
ƬQJUH
(TouchPad og præcisionstouchpad)
Sæt to let spredte
ƬQJUH
på TouchPad-zonen, og træk dem derefter op, ned, til venstre eller til højre for at
Ʈ\WWH
op, ned eller til siderne på en side eller et billede.
Tryk med to
ƬQJUH
(TouchPad og præcisionstouchpad)
Tryk med to
ƬQJUH
på TouchPad-zonen for at åbne indstillingsmenuen for det valgte objekt.
BEMÆRK:
Et tryk med to
ƬQJUH
udfører samme funktion som et højreklik med musen.
24
Kapitel 5
Navigering på skærmen
Sample