HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 33 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 78
Hvis du vil se computerskærmbilledet på et HD-tv eller en HD-skærm, skal du tilslutte HD-enheden i henhold
til følgende anvisninger:
1.
Slut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.
2.
Sæt den anden ende af kablet i HD-tv'et eller -skærmen.
3.
Tryk på
f4
for at skifte mellem
ƬUH
visningstilstande:
Kun pc-skærm:
Vis kun skærmbilledet på computeren.
Dupliker:
Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
Udvid:
Vis skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
Kun anden skærm:
Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på
f4
, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK:
Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. Vælg
Start
-knappen, vælg ikonet
Indstillinger
, og vælg derefter
System
. Gå til
Skærm
, vælg den passende opløsning, og vælg
derefter
Bevar ændringer
.
Opsætning af HDMI-lyd
HDMI er den eneste
YLGHRJUÁQVHƮDGH²
der understøtter HD-video og -lyd. Når du har sluttet et HDMI-tv til
computeren, kan du aktivere HDMI-lyden ved at følge disse trin:
1.
Højreklik på ikonet
Højttalere
i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter
Afspilningsenheder
.
2.
Vælg navnet på den digitale udgangsenhed under fanen
Afspilning
.
3.
Vælg
Angiv standard
, og vælg derefter
OK
.
Sådan sætter du lydstreamen tilbage til computerens højttalere:
1.
Højreklik på ikonet
Højttalere
i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter
Afspilningsenheder
.
2.
Vælg
Højttalere
på fanen
Afspilning
.
3.
Vælg
Angiv standard
, og vælg derefter
OK
.
Brug af video
21
Sample