HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 3 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 78
Sikkerhedsadvarsel
ADVARSEL!
For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du
ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en
hård, plan
RYHUƮDGH±
Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård
RYHUƮDGH²
f.eks. en tilstødende
printer, eller af en blød
RYHUƮDGH
f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade
vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød
RYHUƮDGH²
som puder, tæpper eller tøj
under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige
RYHUƮDGHU
som
GHƬQHUHW
af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950-1).
iii
Sample