HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 27 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 78
3
Tilslutning til et netværk
Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få adgang til
oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og et kabelbaseret eller et trådløst netværk.
Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med den verden.
Tilslutning til et trådløst netværk
Din computer er muligvis udstyret med én eller
ƮHUH
af følgende integrerede trådløse enheder:
WLAN-enhed – forbinder computeren til WLAN-netværk (Wi-Fi-netværk eller trådløse LAN-netværk) i en
virksomheds lokaler, i hjemmet og på
RƫHQWOLJH
steder som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer,
hoteller og universiteter. I et WLAN kommunikerer den trådløse mobilenhed i din computer med en
trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
HP Mobilt bredbånd-modul – giver dig trådløs forbindelse over et trådløst WAN (WWAN), et meget større
område. Mobilnetværksudbydere installerer basestationer (minder om telefonmaster til mobiltelefoner)
over store
JHRJUDƬVNH
områder for at kunne tilbyde dækning på tværs af hele stater, regioner eller
endda lande.
Bluetooth®-enhed – opretter et PAN (Personal Area Network) for at tilslutte andre Bluetooth-aktiverede
enheder, som f.eks. computere, telefoner, printere, headset, højttalere og kameraer. I et PAN-netværk
kommunikerer hver enhed direkte med andre enheder, og enhederne skal være relativt tæt på hinanden
- typisk inden for en radius af 10 meter (ca. 33 fod) fra hinanden.
Brug af knapper til trådløs
Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af en eller
ƮHUH
af disse funktioner:
Tasten Flytilstand (også kaldet knappen Trådløs eller tast til trådløst) (i dette kapitel kaldes tasten
Flytilstand)
Kontrolelementer i operativsystemet
Tasten
Ʈ\WLOVWDQG
Computeren kan have tasten Flytilstand, en eller
ƮHUH
trådløse enheder og én eller to lysdioder for trådløs.
Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret fra fabrikkens side.
Lysdioden for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for
individuelle enheder.
Kontrolelementer i operativsystemet
Netværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse til
et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.
Sådan anvendes kontrolelementer i operativsystemet:
Højreklik på ikonet for netværksstatus på proceslinjen, og vælg derefter
Åbn Netværks- og
internetindstillinger
.
‒ eller –
Vælg ikonet Netværksstatus på proceslinjen, og vælg derefter
Netværks- og internetindstillinger
.
Tilslutning til et trådløst netværk
15
Sample