HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 26 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 78
Servicemærkat – Giver vigtige oplysninger til
LGHQWLƬNDWLRQ
af computeren. Når du kontakter support, vil
du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, produktnummeret eller modelnummeret. Find disse
oplysninger, før du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på
din computer mest.
Tabel 2-10
Servicemærkatkomponenter
Komponent
(1)
HP-produktnavn
(2)
Modelnummer
(3)
Produkt-id
(4)
Serienummer
(5)
Garantiperiode
Tabel 2-11
Servicemærkatkomponenter
Komponent
(1)
HP-produktnavn
(2)
Produkt-id
(3)
Serienummer
(4)
Garantiperiode
Mærkat(er) med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om
computeren.
&HUWLƬFHULQJVPÁUNDWµHU´
for trådløs – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder og
godkendelsesmærkerne for de lande eller områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.
14
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample