HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 25 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 78
Tabel 2-8
Handlingstaster og beskrivelse af deres funktion (fortsat)
Ikon
Beskrivelse
Slår højttalerlyden til eller fra.
Aktiverer eller deaktiverer
Ʈ\WLOVWDQG
og den trådløse funktion.
BEMÆRK:
Tasten Flytilstand benævnes også knappen Trådløs.
BEMÆRK:
Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse.
Bund
Tabel 2-9
Komponenter i bunden og beskrivelse af deres funktion
Komponent
Beskrivelse
Ventilationsåbning
Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.
BEMÆRK:
Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle
interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt
normalt, at den indbyggede ventilator slår til og fra under drift.
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved
IHMOƬQGLQJ
i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet. Mærkater kan være i papirform eller
præget på produktet.
VIGTIGT:
Kontroller følgende steder for at
ƬQGH
mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: i bunden af
computeren, i batterirummet, under servicedækslet, på bagsiden af skærmen eller på bunden af en
tabletkickstand.
Bund
13
Sample