HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 23 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 78
Specialtaster
Tabel 2-7
Specialtaster og beskrivelse af deres funktion
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten
esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination
med tasten
fn
.
(2)
Tasten
fn
Udfører
VSHFLƬNNH
funktioner, hvis den anvendes i kombination
med en anden tast.
(3)
Windows-tasten
Åbner menuen Start.
BEMÆRK:
Hvis du trykker på Windows-tasten igen, lukker
menuen Start.
(4)
Handlingstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner.
BEMÆRK:
På udvalgte modeller bruges handlingstasten
f5
til
at slå tastaturets baggrundslys til eller fra.
(5)
Tasten
num lock
Skifter mellem de navigationsmæssige og numeriske funktioner
på det integrerede numeriske tastatur.
(6)
Integreret numerisk tastatur
Et separat tastatur til højre for bogstavtastaturet. Når der
trykkes på
num lock
, kan det numeriske tastatur bruges på
samme måde som et eksternt numerisk tastatur.
BEMÆRK:
Hvis den numeriske tastaturfunktion er aktiv, når
computeren slukkes, genaktiveres den, når der tændes for
computeren igen.
Handlingstaster
En handlingstast udfører den funktion, der er vist med et ikon på tasten. For at
ƬQGH
ud af, hvilke taster der
ƬQGHV
på dit produkt, skal du se
Specialtaster
på side
11
.
Tryk på tasten, og hold den nede for at bruge en handlingstast.
Tastaturområde
11
Sample