HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 21 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 78
Knap, højttalere, luftkanal og
ƬQJHUDIWU\NVOÁVHU
Tabel 2-6
Knap, højttalere, luftkanal, og
ƬQJHUDIWU\NVOÁVHU
og beskrivelse af deres funktion
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tænd/sluk-knap
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for
at tænde den.
Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte slumretilstanden.
Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte tilstanden (kun
udvalgte produkter).
Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt
på knappen for at afslutte tilstanden.
FORSIGTIG:
Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen
nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og procedurerne til
lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/sluk-knappen
nede i mindst 5 sekunder for at slukke computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring:
Højreklik på ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Indstillinger for strøm
.
(2)
Højttalere
Leverer lyd.
(3)
Ventilationsåbning
Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.
Tastaturområde
9
Sample