HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 2 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 78
© Copyright 2019 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets
indehaver og anvendes af HP Inc. under licens.
Intel, Celeron og Pentium er varemærker
tilhørende Intel Corporation i USA og andre
lande. Windows er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter
og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet heri må
fortolkes som udgørende en yderligere garanti.
HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af
tekniske unøjagtigheder eller
W\SRJUDƬVNH
fejl
eller manglende oplysninger i denne
vejledning.
Første udgave: Marts 2019
Dokumentets bestillingsnummer: L52243-081
Produktbemærkning
Denne vejledning beskriver funktioner, der er
fælles for de
ƮHVWH
produkter. Nogle af
funktionerne
ƬQGHV
muligvis ikke på din
computer.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver eller versioner af Windows.
Systemerne kan kræve opgraderet og/eller
separat
DQVNDƫHW
hardware, drivere, software
eller BIOS-opdatering for at få fuldt udbytte af
Windows-funktionaliteterne. Windows 10
opdateres automatisk, hvilket altid er
aktiveret. Internetserviceudbyderen opkræver
muligvis gebyrer, og der kan med tiden
forekomme yderligere behov for opdateringer.
Se
, hvis du ønsker
ƮHUH
oplysninger.
For at få adgang til de nyeste
brugervejledninger skal du gå til
support
og følge
anvisningerne for at
ƬQGH
dit produkt. Vælg
derefter
Brugervejledninger
.
Vilkår vedrørende software
Når du installerer, kopierer, downloader eller på
anden vis bruger de softwareprodukter, der er
forudinstalleret på denne computer, accepterer
du betingelserne i HP-slutbrugerlicensaftalen
(EULA). Hvis du ikke accepterer disse
licensvilkår, er din eneste beføjelse at returnere
hele det ubrugte produkt (hardware og
software) inden for 14 dage mod fuld
tilbagebetaling, der er underlagt forhandlerens
tilbagebetalingspolitik.
For yderligere oplysninger eller for at anmode
om fuld tilbagebetaling af computerens pris
bedes du kontakte forhandleren.
Sample