HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 18 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 78
Tabel 2-2
Komponenter i venstre side og beskrivelse af deres funktion (fortsat)
Komponent
Beskrivelse
BEMÆRK:
Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres
computerens højttalere.
Skærm
Tabel 2-3
Skærmens komponenter og beskrivelse af deres funktion
Komponent
Beskrivelse
(1)
WLAN-antenner* (1 eller 2 afhængigt af model)
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
trådløst lokalnetværk (WLAN).
(2)
Indbyggede mikrofoner
Optager lyd.
(3)
Lysdiode for kamera
Tændt: Kameraet er i brug.
(4)
Kamera
Gør det muligt at benytte videochat samt optage video og billeder. Se
Brug af kameraet
på side
19
vedrørende brugen af dit kamera.
Visse kameraer gør det også muligt at logge på Windows med
ansigtsgenkendelse i stedet for med adgangskode. Se
Sådan bruges
Windows Hello (kun udvalgte produkter)
på side
39
for at få
ƮHUH
oplysninger.
BEMÆRK:
Kamerafunktionerne varierer afhængigt af
kamerahardwaren samt af den software, der er installeret på dit
produkt.
*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring
antennerne holdes fri for forhindringer.
Du kan
ƬQGH
lovgivningsmæssige bemærkninger om trådløs kommunikation i det afsnit af
Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og
miljø
, der gælder for dit land/område.
6
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample