HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 17 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 78
Venstre side
Tabel 2-2
Komponenter i venstre side og beskrivelse af deres funktion
Komponent
Beskrivelse
(1)
RJ-45-stik (netværk)/lysdioder for status
Tilslutter et netværkskabel.
Hvid: Netværket er tilsluttet.
Gul: Der er aktivitet på netværket.
(2)
HDMI-port
Til tilslutning af en valgfri video- eller lydenhed, som f.eks. et
HD-fjernsyn (High
'HƬQLWLRQ´²
en kompatibel digital- eller
lydkomponent eller en HDMI-enhed med høj hastighed (High
'HƬQLWLRQ
Multimedia Interface).
(3)
USB-port Type-C
Tilslutter en USB-enhed såsom en mobiltelefon, et kamera, en
aktivitetstracker eller et smartwatch og sørger for
dataoverførsel.
BEMÆRK:
Kabler og/eller adaptere (købes separat) kan være
påkrævet.
(4)
Lysdiode for drev (kun udvalgte produkter)
Blinker hvidt: Harddisken anvendes.
(5)
Lysdiode for strøm
Tændt: Computeren er tændt.
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømbesparelsestilstand. Computeren slukker for
strømmen til skærmen og andre unødvendige
komponenter.
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en
strømbesparelsestilstand, der bruger mindst mulig strøm.
(6)
Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/
lydindgangsstik (mikrofon)
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner,
øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en
valgfri headset-mikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfrie
selvstændige mikrofoner.
ADVARSEL!
For at undgå høreskader skal du regulere
lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et
headset på. Hvis du ønsker yderligere sikkerhedsoplysninger,
kan du se
Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø
.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
Vælg knappen
Start
, vælg
HP hjælp og support
, og vælg
derefter
HP dokumentation
.
Venstre side
5
Sample