HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 11 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 78
De bedste teknologiske hjælpemidler til dig
....................................................................................
57
Analysér dine behov
........................................................................................................
57
HP-produkters hjælp til handicappede
..........................................................................
57
Standarder og lovgivning
....................................................................................................................................
58
Standarder
.........................................................................................................................................
58
Mandat 376 – EN 301 549
..............................................................................................
58
Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility
Guidelines, WCAG)
...........................................................................................................
58
Love og bestemmelser
......................................................................................................................
59
USA
..................................................................................................................................
59
Den amerikanske lov for det 21. århundrede om tilgængeligheden af
kommunikation og video (21st Century Communications and Video Accessibility
Act, CVAA)
........................................................................................................................
59
Canada
.............................................................................................................................
60
Europa
.............................................................................................................................
60
Storbritannien
.................................................................................................................
60
Australien
........................................................................................................................
60
Globalt
.............................................................................................................................
61
Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed
.................................................................................
61
Organisationer
...................................................................................................................................
61
Uddannelsesinstitutioner
.................................................................................................................
61
Andre ressourcer på handicapområdet
............................................................................................
61
HP-links
.............................................................................................................................................
62
Kontakt support
...................................................................................................................................................
62
Indeks
............................................................................................................................................................
63
xi
Sample