HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 10 of 78)

Languages: Danish
Pages:78
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 78
10
Brug af HP PC Hardware Diagnostics
............................................................................................................
45
Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows (kun udvalgte produkter)
.........................................................
45
Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows
........................................................................
45
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows
.................
46
Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -
nummer (kun udvalgte produkter)
.................................................................................
46
Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows
.....................................................................
46
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..........................................................................................................
46
Opstart af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
...................................................................................
47
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et
86%³ƮDVKGUHY
..............................................
47
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.........................
47
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -
nummer (kun udvalgte produkter)
.................................................................................
47
Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (kun udvalgte produkter)
.........................
48
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..................................................................
48
Download af den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
...........
48
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn
eller -nummer
.................................................................................................................
48
Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.......................................
48
11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
....................................................................................
50
Sikkerhedskopiering af data og oprettelse af gendannelsesmedier
.................................................................
50
Brug af Windows-værktøjer
..............................................................................................................
50
Brug af HP Cloud Recovery Download-værktøjet til oprettelse af gendannelsesmedier (kun
udvalgte produkter)
..........................................................................................................................
51
Gendannelse og genoprettelse
...........................................................................................................................
51
Gendannelse, nulstilling og opdatering vha. Windows-værktøjer
...................................................
51
Gendannelse vha. HP-gendannelsesmedie
......................................................................................
51
Ændring af startrækkefølgen for computeren
.................................................................................
51
12
6SHFLƬNDWLRQHU
..........................................................................................................................................
53
,QGJDQJVHƫHNW
.....................................................................................................................................................
53
Driftsmiljø
............................................................................................................................................................
54
13
Elektrostatisk
DƮDGQLQJ
.............................................................................................................................
55
14
Hjælp til handicappede
...............................................................................................................................
56
Hjælp til handicappede
........................................................................................................................................
56
Find de teknologiske værktøjer, du har brug for
..............................................................................
56
Vores forpligtelse
..............................................................................................................................
56
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
.......................................................
57
x
Sample