HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 9 of 79)

Languages: Lithuanian
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 79
Problemos dėl žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio sprendimas, kai
nepasiekiamas joks išorinis maitinimo šaltinis
..............................................................
33
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos, jei nepavyksta nutraukti
užmigdymo režimo
.........................................................................................................
33
Gamykloje užsandarintas akumuliatorius
........................................................................................
33
Maitinimas iš išorinio energijos šaltinio
..............................................................................................................
34
7
Kompiuterio priežiūra
..................................................................................................................................
35
Kaip pagerinti našumą
.........................................................................................................................................
35
Disko defragmentavimo programos naudojimas
.............................................................................
35
Disko valymo programos naudojimas
..............................................................................................
35
„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
......................................................
35
„HP 3D DriveGuard“ būsenos atpažinimas
.....................................................................
36
Programų ir tvarkyklių naujinimas
......................................................................................................................
36
Kaip valyti kompiuterį
..........................................................................................................................................
36
Valymo procedūros
...........................................................................................................................
36
Kaip valyti ekraną
...........................................................................................................
37
Šonų ir dangtelio valymas
..............................................................................................
37
Jutiklinės planšetės, klaviatūros ar pelės valymas (tik tam tikruose gaminiuose)
......
37
Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas
........................................................................................................
37
8
Kompiuterio ir informacijos apsauga
.............................................................................................................
39
Slaptažodžių naudojimas
....................................................................................................................................
39
Slaptažodžių nustatymas operacinėje sistemoje „Windows“
..........................................................
39
Sąrankos priemonės „Setup Utility“ (BIOS) slaptažodžių nustatymas
............................................
40
„Windows Hello“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
.............................................................................
40
Interneto saugos programinės įrangos naudojimas
...........................................................................................
41
Antivirusinės programinės įrangos naudojimas
...............................................................................
41
Užkardos programinės įrangos naudojimas
.....................................................................................
41
Programinės įrangos naujinių diegimas
..............................................................................................................
42
Naudoti HP įrenginį kaip paslaugą (tik tam tikruose gaminiuose)
.....................................................................
42
Belaidžio tinklo apsauga
.....................................................................................................................................
42
Programinės įrangos programų ir informacijos atsarginių kopijų kūrimas
........................................................
42
Pasirinktinio apsauginio kabelio naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
....................................................
42
9
Sąrankos priemonės (BIOS) naudojimas
.........................................................................................................
43
„Setup Utility“ (BIOS) paleidimas
........................................................................................................................
43
Sąrankos priemonės (BIOS) atnaujinimas
...........................................................................................................
43
BIOS versijos nustatymas
.................................................................................................................
43
BIOS naujinimo atsisiuntimas
...........................................................................................................
44
ix
Sample