HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 73 of 79)

Languages: Lithuanian
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 79
užimtumo, informacijos ir ryšio standartai. AODA taikomas Ontarijo vyriausybei, Teisėkūros asamblėjai,
kiekvienai paskirtai viešojo sektoriaus organizacijai ir kiekvienam asmeniui ar organizacijai, kuri teikia prekes,
paslaugas arba infrastruktūrą visuomenei arba kitoms trečiosioms šalims, bei kuri turi bent vieną darbuotoją
Ontarijuje; pritaikymo neįgaliesiems priemonės turi būti įgyvendintos 2025 m. sausio 1 d. arba anksčiau. Jei
reikia daugiau informacijos, eikite į
Pritaikymo Ontarijo gyventojams su negalia aktą (AODA)
.
Europa
ES 376 įgaliojimo ETSI techninė ataskaita ETSI DTR 102 612: „Žmogiškieji veiksniai (HF)“ išleisti Europos
pritaikymo neįgaliesiems reikalavimai dėl produktų ir paslaugų viešųjų pirkimų ICT srityje (Europos Komisijos
įgaliojimas M 376, 1 etapas).
Trys Europos standartizavimo organizacijos sudarė dvi lygiagrečiai dirbančias projekto komandas, kad atliktų
darbą, apibrėžtą Europos Komisijos „Įgaliojime 376 dėl CEN, CENELEC ir ETSI, padedant įgyvendinti pritaikymo
neįgaliesiems reikalavimus dėl produktų ir paslaugų viešųjų pirkimų ICT srityje“.
ETSI TC žmogiškųjų veiksnių specialistų darbo grupė 333 sukūrė ETSI DTR 102 612. Daugiau informacijos apie
STF333 atliekamą darbą (pvz., įgaliojimus, išsamių darbo užduočių
VSHFLƬNDFLMà±
darbo laiko planą,
ankstesnius projektus, gautų pastabų sąrašus ir susisiekimo su darbo grupe priemones) galite rasti
Specialioji
darbo grupė 333
.
Su tinkamu tikrinimu ir atitikties schemomis susijusios dalys buvo atliktos vykdant lygiagretų projektą, kuris
išsamiai aprašomas CEN BT/WG185/PT. Daugiau informacijos rasite CEN projekto komandos žiniatinklio
svetainėje. Du projektai yra atidžiai koordinuojami.
CEN projekto komanda
Europos Komisijos įgaliojimas dėl el. pritaikymo neįgaliesiems (PDF 46 KB)
Jungtinė Karalystė
1995 m. Neįgaliųjų diskriminacijos aktas (DDA) buvo priimtas norint užtikrinti, kad žiniatinklio svetainės taptų
prieinamos akliesiems ir negalią turintiems naudotojams Jungtinėje Karalystėje.
W3C JK politika
Australija
Australijos vyriausybė paskelbė apie savo planą įgyvendinti
Žiniatinklio turinio pritaikymo neįgaliesiems
rekomendacijas 2.0
.
Iki 2012 m. visose Australijos vyriausybės žiniatinklio svetainėse bus reikalaujama A lygio atitikties ir dvigubo
A atitikties iki 2015 m. Naujas standartas pakeičia WCAG 1.0, kuris 2000 m. buvo įvestas kaip įgaliojantis
reikalavimas agentūroms.
Visas pasaulis
JTC1 speciali darbo dėl pritaikymo neįgaliesiems grupė (SWG-A)
„G3ict“: Visuotinė iniciatyva dėl įtraukių ICT
Italijos pritaikymo neįgaliesiems teisės aktas
W3C žiniatinklio pritaikymo neįgaliesiems iniciatyva (WAI)
Naudingi pritaikymo neįgaliesiems šaltiniai ir nuorodos
Šios organizacijos gali būti geri informacijos apie negalią ir apribojimus dėl amžiaus šaltiniai.
Naudingi pritaikymo neįgaliesiems šaltiniai ir nuorodos
61
Sample