HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 72 of 79)

Languages: Lithuanian
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 79
Teisės aktai ir reglamentai
IT ir informacijos pritaikymas neįgaliesiems tapo vis didesnės svarbos sritimi rengiant teisės aktus. Šiame
skyriuje pateikiamos nuorodos į informaciją apie pagrindinius teisės aktus, reglamentus ir standartus.
Jungtinės Valstijos
Kanada
Europa
Jungtinė Karalystė
Australija
Visas pasaulis
Jungtinės Valstijos
Reabilitacijos akto 508 skyriuje nurodoma, kad agentūros turi nustatyti, kurie standartai taikomi ICT
pirkimams, atlikti rinkos tyrimą ir nustatyti neįgaliesiems pritaikytų produktų ir paslaugų prieinamumą bei
dokumentuose įrašyti jų rinkos tyrimų rezultatus. Toliau nurodytuose šaltiniuose pateikiama pagalbos dėl
508 skyriaus reikalavimų laikymosi.
www.section508.gov
„Buy Accessible“
JAV prieigos taryba šiuo metu atnaujina 508 skyriaus standartus. Šiomis pastangomis siekiama įtraukti
naujas technologijas ir kitas sritis, kuriose reikia pakeisti standartus. Daugiau informacijos rasite
508 skyriuje
„Atnaujinimas“
.
Telekomunikacijų akto 255 skyriuje reikalaujama, kad telekomunikacijų produktai ir paslaugos būtų prieinami
žmonėms su negalia. FCC taisyklės apima visą aparatūrą ir programinės įrangos telefonų tinklo įrangą bei
telekomunikacijų įrangą, naudojamą namuose arba biure. Prie tokios įrangos priskiriami telefonai, belaidžiai
telefonai, fakso įrenginiai, autoatsakikliai ir pranešimų gavikliai. Be to, FCC taisyklės apima pagrindines ir
specialiąsias telekomunikacijų paslaugas, įskaitant įprastinius telefoninius skambučius, skambučių laukimą,
greitąjį rinkimą, skambučio nukreipimą, kompiuterinę katalogų pagalbą, skambučių stebėjimą,
skambinančiojo
LGHQWLƬNDYLPà±
skambučio sekimą ir pakartotinį rinkimą, taip pat balso paštą ir interaktyvias
balso atsako sistemas, kurios skambinančiam pateikia pasirinkimų meniu. Norėdami gauti daugiau
informacijos, eikite į
Federalinės ryšių komisijos 255 skyriaus informaciją
.
21-ojo amžiaus ryšių ir vaizdo pritaikymo neįgaliesiems aktas (CVAA)
CVAA atnaujina federalinį ryšių įstatymą, kad pagerintų prieigą asmenims su negalia prie šiuolaikinių ryšio
sistemų, atnaujindama 9-ajame ir 10-ajame dešimtmečiuose priimtus pritaikymo neįgaliesiems įstatymus,
kad būtų įtrauktos naujos skaitmeninės, plačiajuostės ir mobiliojo ryšio inovacijos. Reglamentus įgyvendina
FCC, jos įrašytos 47 CFR 14 ir 79 dalyse.
FCC vadovas dėl CVAA
Kiti JAV teisės aktai ir iniciatyvos
Amerikiečių su negalia aktas (ADA), Telekomunikacijų aktas, Reabilitacijos aktas ir kt.
Kanada
Pritaikymo Ontarijo gyventojams su negalia aktas buvo parengtas norint plėtoti ir įgyvendinti pritaikymo
neįgaliesiems standartus, kad prekės, paslaugos ir infrastruktūra būtų prieinama Ontarijo gyventojams su
negalia, taip pat norint įtraukti žmones su negalia į pritaikymo neįgaliesiems standartų kūrimo procesą.
Pirmasis AODA standartas yra klientų aptarnavimo standartas; tačiau taip pat kuriami ir transporto,
60
14 skyrius
Pritaikymas neįgaliesiems
Sample