HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 58 of 79)

Languages: Lithuanian
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 79
10
„HP PC Hardware Diagnostics“ naudojimas
„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ naudojimas (tik tam
tikruose produktuose)
„HP PC Hardware Diagnostics Windows“ – tai operacine sistema „Windows“ pagrįsta programa, leidžianti
vykdyti diagnostikos tikrinimus ir nustatyti, ar kompiuterio aparatinė įranga veikia tinkamai. Nustatant
aparatinės įrangos gedimus, šis įrankis veikia operacinėje sistemoje „Windows“.
Jei „HP PC Hardware Diagnostics Windows“ programa nėra įdiegta jūsų kompiuteryje, pirmiausia turite
atsisiųsti ir įdiegti ją. Jei norite atsisiųsti „HP PC Hardware Diagnostics Windows“, žr.
„HP PC Hardware
Diagnostics Windows“ atsisiuntimas
47
puslapyje
.
Įdiegę „HP PC Hardware Diagnostics Windows“, norėdami pasiekti priemonę iš „HP Help and Support“ (HP
žinynas ir palaikymas) arba „HP Support Assistant“ (HP pagalbos padėjėjas), atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1.
Norėdami pasiekti „HP PC Hardware Diagnostics Windows“ iš „HP Help and Support“ (HP žinynas ir
palaikymas):
a.
Pasirinkite mygtuką
Pradėti
, o tada – mygtuką
HP žinynas ir palaikymas
.
b.
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite
HP PC Hardware Diagnostics Windows
, pasirinkite
Daugiau
, o tada pasirinkite
Paleisti administratoriaus teisėmis
.
– arba –
Norėdami pasiekti „HP PC Hardware Diagnostics Windows“ iš „HP Support Assistant“:
a.
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
support
(pagalba) ir pasirinkite programą
HP Support
Assistant
.
– arba –
Užduočių juostoje pasirinkite klaustuko piktogramą.
b.
Pasirinkite
Troubleshooting and
Ƭ[HV
(Trikčių šalinimas ir pataisos).
c.
Pasirinkite
Diagnostics
(Diagnostikos priemonės), o tada pasirinkite
HP PC Hardware Diagnostics
Windows
.
2.
Atidarę įrankį, pasirinkite norimą paleisti diagnostinio testo tipą ir vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
PASTABA:
jei reikia sustabdyti diagnostinį testą bet kuriuo metu, pasirinkite
Cancel
(Atšaukti).
Kai „HP PC Hardware Diagnostics Windows“ aptinka gedimą, dėl kurio reikia keisti aparatinę įrangą,
sukuriamas 24 skaitmenų gedimo ID kodas. Ekrane pasirodo viena iš šių parinkčių:
Parodoma klaidos ID nuoroda. Pasirinkite nuorodą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Rodomas spartaus atsako (QR) kodas. Mobiliuoju įrenginiu nuskenuokite kodą ir vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
Pateikiamos instrukcijos, kaip susisiekti su pagalba. Vykdykite pateikiamus nurodymus.
46
10 skyrius
„HP PC Hardware Diagnostics“ naudojimas
Sample