HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 44 of 79)

Languages: Lithuanian
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 79
Jei likusi akumuliatoriaus įkrova yra tarp nulio ir 50 %, priklausomai nuo turimo kompiuterio modelio
akumuliatorius iki 50 % visos įkrovos bus įkrautas ne ilgiau kaip per 30–45 min.
Kai likusi akumuliatoriaus įkrova yra tarp nulio ir 90 %, akumuliatorius bus įkrautas iki 90 % visos talpos
per 90 minučių ar greičiau.
Norėdami naudoti „HP Fast Charge“, išjunkite kompiuterį ir prijunkite kintamosios srovės adapterį prie
kompiuterio ir išorinio maitinimo šaltinio.
Akumuliatoriaus įkrovos rodymas
Norėdami peržiūrėti procentinę likusios akumuliatoriaus įkrovos dalį, perkelkite pelės žymeklį ant
piktogramos
Maitinimas
.
Informacijos apie akumuliatorių ieškojimas „HP Support Assistant“ (tik naudojant
tam tikrus gaminius)
Kaip rasti informaciją apie akumuliatorių:
1.
Užduočių juostos ieškos lauke įveskite
support
ir pasirinkite programą
HP Support Assistant
.
– arba –
Užduočių juostoje pasirinkite klaustuko piktogramą.
2.
Pasirinkite
Troubleshooting and
Ƭ[HV
(trikčių šalinimas ir taisymas) ir dalyje
Diagnostika
pasirinkite
HP
akumuliatoriaus patikrinimas
. Jei atlikus HP akumuliatoriaus patikrinimą nurodoma, kad
akumuliatorių reikia pakeisti, kreipkitės į palaikymo tarnybą.
Priemonėje „HP Support Assistant“ pateikiami šie įrankiai ir informacija apie akumuliatorių:
HP akumuliatoriaus patikrinimas
Informacija apie akumuliatorių rūšis,
VSHFLƬNDFLMDV±
naudojimo laiką ir talpą
Akumuliatoriaus energijos taupymas
Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją ir pailginti akumuliatoriaus naudojimo laiką:
Sumažinkite ekrano ryškumą.
Kai nesinaudojate belaidžiu ryšiu, išjunkite belaidžius įrenginius.
Atjunkite nenaudojamus išorinius įrenginius, kurie nėra prijungti prie išorinio maitinimo šaltinio,
pavyzdžiui, išorinį standųjį diską, prijungtą prie USB prievado.
Sustabdykite, išjunkite arba pašalinkite bet kokias išorines daugialypės terpės korteles, kuriomis
nesinaudojate.
Prieš baigdami darbą paleiskite miego režimą arba išjunkite kompiuterį.
Žemų akumuliatoriaus įkrovos lygių
LGHQWLƬNDYLPDV
Kai vienintelis kompiuterio maitinimo šaltinis akumuliatorius pasiekia žemą arba kritinį įkrovos lygį, nutinka
štai kas:
Akumuliatoriaus lemputė (tik tam tikruose gaminiuose) rodo žemą arba kritinį akumuliatoriaus įkrovos
lygį.
– arba –
32
6 skyrius
Energijos vartojimo valdymas
Sample