HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 43 of 79)

Languages: Lithuanian
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 79
1.
Išsaugokite savo darbą ir uždarykite visas atidarytas programas.
2.
Pasirinkite mygtuką
Pradžia
, tada pasirinkite piktogramą
Maitinimas
ir pasirinktie
Išjungti
.
Jei kompiuteris nereaguoja ir jūs negalite išjungti kompiuterio nurodytais būdais, pabandykite tokias kritines
procedūras toliau nurodyta seka.
Paspauskite
ctrl
+
alt
+
delete
, pasirinkite piktogramą
Maitinimas
, tada pasirinkite
Išjungti
.
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką mažiausiai 10 sekundes.
Jei jūsų kompiuteryje yra naudotojo keičiamas akumuliatorius (tik tam tikruose gaminiuose), atjunkite
kompiuterį nuo išorinio maitinimo šaltinio ir po to išimkite akumuliatorių.
Energijos piktogramos ir energijos vartojimo parinkčių
naudojimas
Maitinimo piktograma
yra „Windows“ užduočių juostoje. Energijos piktograma leidžia greitai pasiekti
energijos vartojimo parametrus ir peržiūrėti likusią akumuliatoriaus įkrovą.
Norėdami peržiūrėti procentinę likusios akumuliatoriaus įkrovos dalį, perkelkite pelės žymeklį ant
piktogramos
Maitinimas
.
Norėdami naudoti energijos vartojimo parinktis, dešiniuoju klavišu spustelėkite piktogramą
Maitinimas
ir paskui pasirinkite
Energijos vartojimo parinktys
.
Skirtingos energijos piktogramos nurodo, ar kompiuteris maitinamas akumuliatoriaus energija, ar išoriniu
maitinimo šaltiniu. Perkėlus pelės žymeklį ant piktogramos parodoma, ar akumuliatorius nėra pasiekęs žemo
ar kritinio įkrovos lygį.
Veikimas naudojant akumuliatoriaus energiją
PERSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte galimų saugumo problemų, naudokite tik kartu su kompiuteriu pateiktą,
atsarginį arba suderinamą akumuliatorių, įsigytą iš HP.
Kai įkrautas akumuliatorius yra kompiuteryje, o kompiuteris neprijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio,
kompiuteris naudoja akumuliatoriaus energiją. Kai kompiuteris yra išjungtas ir atjungtas nuo išorinio
maitinimo šaltinio, kompiuterio akumuliatorius iš lėto išsikrauna. Akumuliatoriui pasiekus žemą ar kritinį
įkrovos lygį, kompiuteris parodo pranešimą.
Akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo energijos vartojimo valdymo parametrų, kompiuteryje
veikiančių programėlių, ekrano šviesumo, prie kompiuterio prijungtų išorinių įrenginių ir kitų veiksnių.
PASTABA:
kai atjungiate išorinį maitinimo šaltinį, ekrano ryškumas automatiškai sumažėja, kad būtų
tausojama akumuliatoriaus įkrova. Tam tikruose kompiuterio gaminiuose galima perjungti
JUDƬNRV
valdiklius
akumuliatoriaus įkrovos lygiui tausoti.
„HP Fast Charge“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Naudodami „HP Fast Charge“ galite greitai įkrauti kompiuterio akumuliatorių. Krovimo laikas gali skirtis +/–
10 %. Priklausomai nuo turimo kompiuterio modelio ir su kompiuteriu parduodamo HP kintamosios srovės
adapterio, „HP Fast Charge“ veikia vienu ar daugiau toliau nurodytų būdų:
Energijos piktogramos ir energijos vartojimo parinkčių naudojimas
31
Sample