HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 37 of 79)

Languages: Lithuanian
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 79
Suspauskite dviem pirštais ir pakeiskite mastelį
Jei vaizdą ar tekstą norite padidinti arba sumažinti, naudokite suspaudimo dviem pirštais gestą.
Mastelį galite sumažinti ant jutiklinės planšetės zonos arba jutiklinio ekrano padėdami du išskėstus
pirštus ir juos suglausdami.
Mastelį galite padidinti ant jutiklinės planšetės zonos arba jutiklinio ekrano padėdami du suglaustus
pirštus ir juos išskėsdami.
Slinkimas dviem pirštais (jutikliniame kilimėlyje ir tiksliajame jutikliniame
kilimėlyje)
Uždėkite šiek tiek praskirtus pirštus ant jutiklinio kilimėlio zonos ir braukite jais į viršų, apačią, kairę arba
dešinę, kad puslapį arba vaizdą paslinktumėte aukštyn, žemyn ar į šoną.
Bakstelėjimas dviem pirštais (jutikliniame kilimėlyje ir tiksliajame jutikliniame
kilimėlyje)
Bakstelėkite dviem pirštais jutiklinio kilimėlio zonoje, kad atidarytumėte pasirinkto objekto parinkčių meniu.
PASTABA:
Bakstelėjus dviem pirštais atliekami tokie pat veiksmai kaip ir spustelėjus dešiniuoju pelės
mygtuku.
Jutiklinio kilimėlio ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
25
Sample