HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 31 of 79)

Languages: Lithuanian
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 79
4
Pramogų funkcijų naudojimas
Naudokite savo HP kompiuterį kaip pramogų centrą – bendraukite naudodami kamerą, klausykitės muzikos ir
ją tvarkykite, atsisiųskite ir žiūrėkite
ƬOPXV²
Arba, norėdami paversti savo kompiuterį dar galingesniu
pramogų centru, prijunkite prie jo išorinius įrenginius, pvz., monitorių, projektorių, televizorių, garsiakalbius
arba ausines.
Kameros naudojimas
Jūsų kompiuteryje yra viena ar kelios kameros, kuriomis galima prisijungti prie kitų naudotojų darbui ar
žaidimams. Kameros gali būti nukreiptos į priekį, į galą arba iššokančios. Norėdami sužinoti, kuri (-os) kamera
(-os) yra jūsų gaminyje, žr.
„Susipažinimas su kompiuteriu“
3
puslapyje
.
Naudojantis dauguma kamerų, galima naudotis vaizdo pokalbių programomis, įrašyti vaizdo įrašus ir
fotografuoti. Kai kurios kameros taip pat yra HD (didelės raiškos) ir palaiko žaidimų programėles arba veido
atpažinimo programas, pvz., „Windows Hello“. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip naudoti „Windows
Hello“, rasite
„Kompiuterio ir informacijos apsauga“
39
puslapyje
.
Kai kuriuose gaminiuose kameros privatumą galite užtikrindami kamerą išjungdami. Pagal numatytuosius
nustatymus kamera yra įjungta. Norėdami kamerą išjungti, kameros privatumo jungiklį pastumkite link šalia
jungiklio esančios piktogramos. Norėdami kamerą vėl įjungti, pastumkite jungiklį toliau nuo piktogramos.
Norėdami naudotis kamera, užduočių juostos ieškos lauke įveskite
kamera
ir tada programų sąraše
pasirinkite
Kamera
.
Garso funkcijų naudojimas
Galite atsisiųsti ir klausytis muzikos, transliuoti garso turinį iš žiniatinklio (įskaitant radiją), įrašyti garsą arba
kurti daugialypės terpės turinį sujungiant garsą ir vaizdą. Kompiuteryje taip pat galite leisti muzikos CD (tam
tikruose gaminiuose) arba prijungti išorinį optinį diskų įrenginį, kad galėtumėte leisti CD. Kad muzika teiktų
dar daugiau malonumo, prijunkite išorinių garso įrenginių, pvz., garsiakalbius ar ausines.
Garsiakalbių prijungimas
Prie kompiuterio galite prijungti laidinius garsiakalbius, juos prijungdami prie USB prievado arba kompiuterio
ar prijungimo stoties kombinuotojo garso išvesties (ausinių) / garso įvesties (mikrofono) lizdo.
Norėdami prie kompiuterio prijungti belaidžius garsiakalbius, vadovaukitės įrenginio gamintojo nurodymais.
Norėdami prie kompiuterio prijungti HD garsiakalbius, skaitykite skyrių
HDMI garso nustatymas
21
puslapyje
. Prieš prijungdami garsiakalbius sumažinkite garsumą.
Ausinių prijungimas
PERSPĖJIMAS!
Kad nepakenktumėte klausai, prieš užsidėdami ausines, į ausis įkišamas ausines ar ausines
su mikrofonu, sumažinkite garsumą. Daugiau saugos informacijos rasite vadove
Teisinė, saugos ir
aplinkosaugos informacija
.
Jei norite pasiekti šį dokumentą:
Pasirinkite mygtuką
Pradėti
, pasirinkite
HP žinynas ir palaikymas
, tada pasirinkite
HP dokumentai
.
Kameros naudojimas
19
Sample