HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 30 of 79)

Languages: Lithuanian
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 79
Prisijungimas prie laidinio tinklo – LAN (tik tam tikruose
gaminiuose)
LAN ryšį naudokite, jei norite prijungti kompiuterį tiesiogiai prie kelvedžio namuose (o ne jungtis belaidžiu
ryšiu) arba jei norite prisijungti prie esamo biuro tinklo.
Jungiantis prie LAN tinklo būtinas RJ-45 (tinklo) kabelis ir tinklo lizdas arba pasirinktinis doko įrenginys ar
plėtros prievadas, jei kompiuteryje RJ-45 lizdo nėra.
Norėdami prijungti tinklo kabelį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite tinklo kabelį prie kompiuterio tinklo lizdo
(1)
.
2.
Kitą tinklo kabelio galą junkite į sieninį tinklo lizdą
(2)
arba kelvedį.
PASTABA:
jei tinklo kabelyje yra triukšmų mažinimo schema
(3)
, apsauganti nuo TV ir radijo bangų
priėmimo keliamų trikdžių, nukreipkite kabelio galą su schema į kompiuterio pusę.
18
3 skyrius
Prisijungimas prie tinklo
Sample