HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 28 of 79)

Languages: Lithuanian
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 79
Prisijungimas prie WLAN
PASTABA:
prieš jungdamiesi prie interneto namuose, turite sudaryti sutartį su interneto paslaugų teikėju
(IPT). Jei norite įsigyti interneto paslaugų ir modemą, kreipkitės į vietinį IPT. IPT padės nustatyti modemą,
įdiegti tinklo kabelį, suteikiantį galimybę kompiuterį su belaidžio ryšio kelvedžiu prijungti prie modemo, ir
išbandyti interneto paslaugą.
Norėdami prisijungti prie WLAN, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įsitikinkite, kad WLAN įrenginys įjungtas.
2.
Pasirinkite tinklo būsenos piktogramą užduočių juostoje, o tada prisijunkite prie vieno iš prieinamų
tinklų.
Jei WLAN tinklas apsaugotas, turėsite įvesti saugos kodą. Įveskite kodą ir pasirinkite
Kitas
, kad
užbaigtumėte prisijungimo procesą.
PASTABA:
jei sąraše WLAN tinklų nėra, gali būti, kad kompiuterio nepasiekia belaidžio
maršrutizatoriaus arba prieigos taško signalas.
PASTABA:
jei nematote WLAN, prie kurio norite prisijungti:
1.
Dešiniu pelės mygtuku spustelėkite tinklo būsenos piktogramą užduočių juostoje, o tada
pasirinkite
Atidaryti tinklo ir interneto nustatymus
.
– arba –
Pasirinkite tinklo būsenos piktogramą užduočių juostoje, o tada pasirinkite
Tinklo ir interneto
nustatymai
.
2.
Dalyje
Pakeisti tinklo nustatymus
pasirinkite
Tinklo ir bendrinimo centras
.
3.
Pasirinkite
Sukurti naują ryšį arba tinklą
.
Parodomas parinkčių, kurias naudodami galite ieškoti tinklo ir prie jo prisijungti neautomatiškai,
arba sukurti naują tinklo ryšį, sąrašas.
3.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir užbaikite prisijungimo procesą.
Užmezgę ryšį, dešinėje užduočių juostos pusėje dešiniu pelės mygtuku spustelėkite tinklo būsenos
piktogramą ir patikrinkite ryšio pavadinimą bei būseną.
PASTABA:
veikimo diapazonas (kaip toli sklinda belaidžio ryšio signalai) priklauso nuo WLAN realizacijos,
kelvedžio gamintojo ir trikdžių iš kitų elektroninių įrenginių arba struktūrinių užtvarų, pvz., sienų ar grindų.
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio kompiuteryje įrengta priemonė, palaikanti mobiliojo plačiajuosčio ryšio
paslaugas. Naujasis kompiuteris, prisijungus prie mobiliojo ryšio operatoriaus tinklo, suteikia galimybę
prisijungti prie interneto, siųsti el. laiškus arba prisijungti prie įmonės tinklo – nereikia naudoti „Wi-Fi“
prieigos taškų.
Kad suaktyvintumėte mobiliojo plačiajuosčio ryšio paslaugą, jums gali reikėti HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio
modulio IMEI ir (arba) MEID numerio. Numeris gali būti nurodytas ant lipduko, kuris priklijuotas apatinėje
kompiuterio dalyje, akumuliatoriaus skyriaus viduje, po techninės priežiūros dangteliu arba ekrano
nugarėlėje.
– arba –
16
3 skyrius
Prisijungimas prie tinklo
Sample