HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 27 of 79)

Languages: Lithuanian
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 79
3
Prisijungimas prie tinklo
Kompiuterį galite pasiimti su savimi, kad ir kur vyktumėte. Tačiau net būdami namuose galite sužinoti, kas
vyksta įvairiausiuose pasaulio kampeliuose, ir pasiekti informaciją iš milijonų svetainių, jei prijungsite
kompiuterį prie laidinio arba belaidžio tinklo. Šiame skyriuje aprašoma, kaip prisijungti prie pasaulinio tinklo.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
Jūsų kompiuteryje gali būti įtaisytas vienas ar daugiau toliau aptariamų belaidžių įrenginių.
WLAN įrenginys – prijungia kompiuterį prie belaidžių vietinių tinklų (dažnai vadinamų „Wi-Fi“ tinklais,
belaidžiais LAN arba WLAN) įmonių biuruose, jūsų namuose ir viešosiose vietose, pvz., oro uostuose,
restoranuose, kavinėse, viešbučiuose ir universitetuose. WLAN tinkle mobilusis belaidis kompiuterio
įrenginys užmezga ryšį su belaidžiu kelvedžiu arba belaidės prieigos tašku.
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulis – leidžia per belaidį teritorinį tinklą (WWAN) užmegzti belaidį
ryšį kur kas didesnėje teritorijoje. Mobiliojo ryšio operatoriai diegia bazines stotis (panašias į mobiliojo
ryšio bokštus) didelėse
JHRJUDƬQòVH
teritorijose. Jomis aprėpiamos ištisos valstijos, regionai ar net
šalys.
„Bluetooth®“ įrenginys – sukuria asmeninį tinklą (PAN), kad prisijungtumėte prie kitų įrenginių, kuriuose
įgalintas „Bluetooth“, pavyzdžiui, kompiuterių, telefonų, spausdintuvų, ausinių su mikrofonu,
garsiakalbių ir fotoaparatų. PAN tinkle kiekvienas įrenginys tiesiogiai užmezga ryšį su kitais įrenginiais.
Jie turi būti palyginti arti vienas kito – paprastai iki 10 metrų (apytiksliai 33 pėdų) atstumu.
Belaidžio ryšio valdiklių naudojimas
Belaidžius savo kompiuterio įrenginius galite valdyti naudodamiesi viena iš šių funkcijų:
Lėktuvo režimo klavišas (dar vadinamas belaidžio ryšio mygtuku arba belaidžio ryšio klavišu) (šiame
skyriuje vadinamas lėktuvo režimo klavišu)
Operacinės sistemos valdikliai
Lėktuvo režimo klavišas
Kompiuteryje gali būti lėktuvo režimo klavišas, vienas arba keli belaidžio ryšio įrenginiai ir viena arba dvi
belaidžio ryšio lemputės. Visi šie kompiuterio belaidžiai įrenginiai įjungiami gamykloje.
Belaidžio ryšio lemputė rodo bendrą, o ne atskirų belaidžių įrenginių maitinimo būseną.
Operacinės sistemos valdikliai
Naudojant priemonę „Tinklo ir bendrinimo centras“ galima nustatyti ryšį arba tinklą, prisijungti prie tinklo,
nustatyti ir išspręsti tinklo problemas.
Operacinės sistemos valdiklių naudojimas:
Dešiniu pelės mygtuku spustelėkite tinklo būsenos piktogramą užduočių juostoje, o tada pasirinkite
Atidaryti tinklo ir interneto nustatymus
.
– arba –
Pasirinkite tinklo būsenos piktogramą užduočių juostoje, o tada pasirinkite
Tinklo ir interneto
nustatymai
.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
15
Sample