HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 17 of 79)

Languages: Lithuanian
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 79
Kairė pusė
2-2 lentelė
Kairės pusės komponentai ir jų aprašymas
Komponentas
Aprašas
(1)
RJ-45 (tinklo) lizdas / būsenos lemputės
Tinklo kabeliui prijungti.
Balta: prisijungta prie tinklo.
Geltona: tinkle vykdoma veikla.
(2)
HDMI prievadas
Galima prijungti pasirinktinį vaizdo ar garso įrenginį, pvz.,
didelės raiškos televizorių, bet kokį suderinamą skaitmeninį ar
garso komponentą arba spartųjį didelės raiškos multimedijos
sąsajos (HDMI) įrenginį.
(3)
C tipo USB prievadas
Juo prijungiamas USB įrenginys, pvz., mobilusis telefonas,
fotoaparatas, aktyvumo stebėjimo įrenginys arba išmanusis
laikrodis, ir galimas duomenų perdavimas.
PASTABA:
gali reikėti laidų ir (arba) adapterių (įsigyjami
atskirai).
(4)
Diskų įrenginio lemputė (tik tam tikruose
gaminiuose)
Mirksi balta spalva: standusis diskas yra naudojamas.
(5)
Maitinimo lemputė
Dega: kompiuteris įjungtas.
Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu (energijos
taupymo būsena). Kompiuteris nebetiekia energijos į
ekraną ir kitus komponentus, kuriems jos nereikia.
Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia sulaikytosios
veiksenos režimu. Sulaikytoji veiksena – tai energijos
taupymo būsena, kuria naudojama mažiausiai energijos.
(6)
Jungtinis išvesties (ausinių) / garso įvesties
(mikrofono) lizdas
Galima prijungti pasirinktinius maitinamuosius stereofoninius
garsiakalbius, ausines (apgaubiančias ausis, įkišamas į ausis, su
mikrofonu) ar televizoriaus garso kabelį. Taip pat galima
prijungti pasirinktinį ausinių mikrofoną. Prie šio lizdo negalima
prijungti pasirinktinių atskirų mikrofonų.
PERSPĖJIMAS!
Kad nesusižalotumėte, prieš užsidėdami ar
įsikišdami ausines, sureguliuokite garsumą. Išsamesnės
informacijos apie saugą ieškokite vadove
Teisinė, saugos ir
aplinkosaugos informacija
.
Norėdami pasiekti šį vadovą:
Pasirinkite mygtuką
Pradėti
, pasirinkite
HP žinynas ir
palaikymas
, tada pasirinkite
HP dokumentai
.
Kairė pusė
5
Sample