HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 75 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 80
Italiaanse wetgeving inzake toegankelijkheid
W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
Nuttige bronnen en koppelingen aangaande toegankelijkheid
De volgende organisaties zijn mogelijk goede informatiebronnen als het gaat om handicaps en
leeftijdsgebonden beperkingen.
OPMERKING:
Deze lijst is niet volledig. Deze organisaties worden alleen ter informatie aangeboden. HP
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie of contacten die u op internet tegenkomt. Vermelding
op deze pagina impliceert geen goedkeuring door HP.
Organisaties
American Association of People with Disabilities (AAPD)
The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
Hearing Loss Association of America (HLAA)
Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
Lighthouse International
National Association of the Deaf
National Federation of the Blind
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
Onderwijsinstellingen
California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
University of Wisconsin - Madison, Trace Center
Computeraccommodatieprogramma University of Minnesota
Andere bronnen voor handicaps
Technisch assistentieprogramma ADA (Americans with Disabilities Act)
Business & Disability Network
EnableMart
European Disability Forum
Job Accommodation Network
Microsoft Enable
Amerikaanse Ministerie van Justitie - Een richtlijn voor wetgeving inzake rechten voor mensen met een
handicap
Nuttige bronnen en koppelingen aangaande toegankelijkheid
63
Sample