HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 74 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 80
Canada
De Accessibility for Ontarians with Disabilities Act is ingesteld om normen inzake toegankelijkheid te
ontwikkelen en te implementeren om goederen, diensten en voorzieningen toegankelijk te maken voor
mensen uit Ontario met een handicap en om personen met een handicap te betrekken bij de ontwikkeling van
de normen inzake toegankelijkheid. De eerste norm van de AODA is de klantenservicenorm; normen voor
transport, werkgelegenheid en informatie en communicatie worden echter ook ontwikkeld. De AODA is van
toepassing op de regering van Ontario, de wetgevende vergadering, elke aangewezen organisatie van de
openbare sector en op elke overige persoon of organisatie die goederen, diensten of faciliteiten levert aan het
publiek of overige partijen en die ten minste één medewerker in Ontario heeft; en maatregelen
EHWUHƫHQGH
toegankelijkheid moeten op of voor 1 januari 2025 worden geïmplementeerd. Ga voor meer informatie naar
Accessibility for Ontarians with Disability Act (AODA)
.
Europa
EU-mandaat 376 ETSI technisch rapport ETSI DTR 102 612: "Menselijke factoren; Europese eisen
EHWUHƫHQGH
toegankelijkheid voor de openbare aanbesteding van producten en diensten in het ICT-domein (mandaat M
376, fase 1 van de Europese Commissie)" is vrijgegeven.
Achtergrond: De drie Europese normalisatieorganisaties hebben twee parallelle projectteams opgezet om het
werk uit te voeren dat
JHVSHFLƬFHHUG
is in "mandaat 376 van de Europese Commissie aan CEN, CENELEC en
ETSI, ter ondersteuning van vereisten
EHWUHƫHQGH
toegankelijkheid voor de openbare aanbesteding van
producten en diensten in het ICT-domein."
ETSI TC Human Factors Specialist Task Force 333 heeft ETSI DTR 102 612 ontwikkeld. Verdere details over het
door STF333 uitgevoerde werk (bijv. taakomschrijving,
VSHFLƬFDWLH
van de gedetailleerde werktaken,
tijdschema voor het werk, eerdere concepten, lijst met ontvangen opmerkingen en middelen om contact op te
nemen met de taskforce) kunt u vinden op
Special Task Force 333
.
De onderdelen die verband houden met de evaluatie van geschikte test- en conformiteitsregelingen zijn
uitgevoerd met een parallel project, nader uiteengezet in CEN BT/WG185/PT. Ga voor meer informatie naar de
website van het CEN-projectteam. De twee projecten zijn nauw met elkaar gecoördineerd.
CEN-projectteam
Mandaat van de Europese Commissie voor e-toegankelijkheid (PDF 46 KB)
Verenigd Koninkrijk
De Disability Discrimination Act van 1995 (DDA) is aangenomen om ervoor te zorgen dat websites
toegankelijk zijn voor blinde en gehandicapte gebruikers in het Verenigd Koninkrijk.
W3C-beleid VK
Australië
De Australische overheid heeft een plan aangekondigd voor het implementeren van
Richtlijnen inzake
toegankelijkheid van webcontent 2.0
.
Voor alle websites van de Australische overheid is vanaf 2012 een Level A-naleving vereist en vanaf 2015
Double A. De nieuwe norm vervangt WCAG 1.0, die in 2000 als verplichte vereiste voor agentschappen werd
ingevoerd.
Wereldwijd
JTC1 Special Working Group on Accessibility (SWG-A)
G3ict: Het mondiale initiatief voor inclusieve ICT
62
Hoofdstuk 14
Toegankelijkheid
Sample