HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 73 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 80
Begrijpelijk
(door leesbaarheid, voorspelbaarheid en hulp bij invoer)
Robuust
(bijvoorbeeld door compatibiliteit met ondersteunende technologieën)
Wet- en regelgeving
Toegankelijkheid van IT en informatie is een gebied dat qua wetgeving steeds belangrijker is geworden. Dit
gedeelte bevat koppelingen naar informatie over belangrijke wetgeving, regelgeving en normen.
Verenigde Staten
Canada
Europa
Verenigd Koninkrijk
Australië
Wereldwijd
Verenigde Staten
Artikel 508 van de Rehabilitation Act bepaalt dat agentschappen moeten bepalen welke normen van
toepassing zijn op de aanschaf van ICT, marktonderzoek moeten verrichten om de beschikbaarheid van
toegankelijke producten en diensten te bepalen en de resultaten van hun marktonderzoek moeten
documenteren. De volgende bronnen bieden hulp om aan de vereisten van Artikel 508 te kunnen voldoen:
www.section508.gov
Toegankelijk kopen
Het Amerikaanse Access Board werkt momenteel de normen van Artikel 508 bij. Hiermee worden nieuwe
technologieën en andere gebieden aangepakt waar de normen moeten worden aangepast. Ga voor meer
informatie naar
Vernieuwen Artikel 508
.
Artikel 255 van de Telecommunicatiewet vereist dat telecommunicatieproducten en -diensten toegankelijk
zijn voor mensen met een handicap. FCC-regels zijn van toepassing op alle hardware- en software-apparatuur
voor telefoonnetwerken en telecommunicatieapparatuur die thuis of op kantoor wordt gebruikt. Dergelijke
apparatuur omvat telefoons, draadloze handsets, faxapparaten, antwoordapparaten en pagers. FCC-regels
zijn ook van toepassing op basis- en speciale telecommunicatiediensten, waaronder gewone
telefoongesprekken, wisselgesprekken, snelkiezen, doorschakelen, door de computer verstrekte inlichtingen,
oproepbewaking,
LGHQWLƬFDWLH
van de beller, oproeptracering en herhaald kiezen, evenals voicemail en
interactieve spraakresponssystemen die bellers keuzemenu's bieden. Ga voor meer informatie naar
Federal
Communication Commission Informatie Artikel 255
.
Communications and Video Accessibility Act (CVAA) voor de 21e eeuw
De CVAA is een update van de federale communicatiewet om de toegang van personen met een handicap tot
moderne communicatie te verbeteren. De wetgeving inzake toegankelijkheid die in de jaren tachtig en
negentig is ingevoerd wordt bijgewerkt zodat deze nieuwe digitale, breedbandige en mobiele innovaties
omvat. Verordeningen worden gehandhaafd door de FCC en gedocumenteerd volgens 47 CFR deel 14 en deel
79.
FCC-richtlijn inzake de CVAA
Overige Amerikaanse wetgeving en initiatieven
Americans with Disabilities Act (ADA), Telecommunications Act, de Rehabilitation Act en overige
Normen en wetgeving
61
Sample