HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 65 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 80
Het downloadhulpprogramma HP Cloud Recovery gebruiken om terugzetmedia te
maken (alleen bepaalde producten)
U kunt het downloadhulpprogramma HP Cloud Recovery gebruiken om HP terugzetmedia op een
86%±
ƮDVKVWDWLRQ
te zetten waarmee kan worden opgestart.
Ga als volgt te werk om het hulpprogramma te downloaden:
Ga naar de Microsoft Store en zoek naar HP Cloud Recovery.
Voor meer informatie gaat u naar
support
, zoekt u naar HP Cloud Recovery en selecteert
u vervolgens 'HP PC's – het hulpprogramma Cloud Recovery gebruiken (Windows 10, 7).'
OPMERKING:
Als u zelf geen terugzetmedia kunt maken, neemt u dan contact op met ondersteuning om
een herstelschijf te verkrijgen. Ga naar
support
, selecteer uw land of regio en volg de
instructies op het scherm.
Herstellen en terugzetten
Herstellen, opnieuw instellen en vernieuwen met Windows-hulpprogramma's
Windows biedt verschillende opties voor het herstellen, opnieuw instellen en vernieuwen van de computer.
Zie
Windows-hulpprogramma's gebruiken
op pagina
52
voor meer informatie.
Herstellen met HP terugzetmedia
HP herstelmedia worden gebruikt om het originele besturingssysteem en de softwareprogramma's te
herstellen die in de fabriek zijn geïnstalleerd. Op bepaalde producten kan dit gemaakt worden op een
opstartbaar
86%±ƮDVKVWDWLRQ
met het downloadhulpprogramma HP Cloud Recovery. Zie
Het
downloadhulpprogramma HP Cloud Recovery gebruiken om terugzetmedia te maken (alleen bepaalde
producten)
op pagina
53
voor meer informatie.
OPMERKING:
Als u zelf geen terugzetmedia kunt maken, neemt u dan contact op met ondersteuning om
een herstelschijf te verkrijgen. Ga naar
support
, selecteer uw land of regio en volg de
instructies op het scherm.
Uw systeem herstellen:
Plaats de HP terugzetmedia en start de computer opnieuw op.
Opstartvolgorde van de computer wijzigen
Als de computer niet automatisch opnieuw opstart wanneer u de HP terugzetmedia gebruikt, kunt u de
opstartvolgorde van de computer wijzigen. Dit is de volgorde van de apparaten in het BIOS waar de computer
de opstartinformatie opzoekt. U kunt de selectie wijzigen in een optischeschijfeenheid of een
86%±
ƮDVKVWDWLRQ²
afhankelijk van de locatie van uw HP terugzetmedia.
De opstartvolgorde wijzigen:
BELANGRIJK:
Sluit een tablet met een afneembaar toetsenbord aan op de keyboard-base voordat u deze
stappen uitvoert.
1.
Plaats de HP terugzetmedia.
2.
Open het systeemmenu
Opstarten
.
Voor computers of tablets met een aangesloten toetsenbord:
Herstellen en terugzetten
53
Sample