HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 63 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 80
Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) downloaden aan de hand van de productnaam of het
productnummer
OPMERKING:
Voor bepaalde producten is het mogelijk nodig om de software te downloaden aan de hand
van de productnaam of het productnummer.
Volg deze stappen om Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) te downloaden aan de hand van de
productnaam of het productnummer:
1.
Ga naar
support
.
2.
Selecteer
Software en drivers
, selecteer uw type product, voer de productnaam of het nummer in het
zoekvak in dat wordt weergegeven, selecteer uw computer en selecteer vervolgens uw
besturingssysteem.
3.
In het gedeelte
Diagnostics
volgt u de instructies op het scherm om de gewenste
UEFI op afstand
-
versie te selecteren en te downloaden.
Instellingen voor Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) aanpassen
Door de instelling Remote HP PC Hardware Diagnostics in Computer Setup (BIOS) te gebruiken, kunt u de
volgende aanpassingen uitvoeren:
Een schema instellen voor het uitvoeren van diagnoses op de achtergrond. U kunt diagnoses ook direct
in interactieve modus starten door
Remote HP PC Hardware Diagnostics uitvoeren
te selecteren.
De locatie instellen voor het downloaden van de diagnosehulpmiddelen. Deze functie biedt toegang tot
de hulpprogramma's van de website van HP of vanaf een server die voor gebruik vooraf is
JHFRQƬJXUHHUGµ
De computer heeft de traditioneel lokale opslag (zoals een harde schijf of
86%±
ƮDVKVWDWLRQ´
niet nodig om externe diagnoses uit te voeren.
Een locatie instellen voor het opslaan van de testresultaten. U kunt ook de instellingen voor de
gebruikersnaam en het wachtwoord instellen die bij uploads worden gebruikt.
Statusinformatie weergeven over eerder uitgevoerde diagnoses.
Volg deze stappen om de instellingen voor Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) aan te passen:
1.
Schakel de computer in of start de computer opnieuw op en druk als het HP logo wordt weergegeven op
f10
om Computer Setup te openen.
2.
Selecteer
Geavanceerd
en selecteer vervolgens
Instellingen
.
3.
Maak uw aanpassingsselecties.
4.
Selecteer
Hoofd
en vervolgens
Wijzigingen opslaan en afsluiten
om de instellingen op te slaan.
De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
Instellingen voor Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) gebruiken (alleen bepaalde producten)
51
Sample