HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 60 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 80
HP PC Hardware Diagnostics (Windows) downloaden
De instructies voor het downloaden van HP PC Hardware Diagnostics (Windows) zijn alleen beschikbaar
in het Engels.
U moet een Windows-computer gebruiken om dit hulpprogramma te downloaden omdat er alleen .exe-
bestanden worden verstrekt.
De nieuwste versie van HP PC Hardware Diagnostics (Windows) downloaden
Ga als volgt te werk om HP PC Hardware Diagnostics (Windows) te downloaden:
1.
Ga naar
go/techcenter/pcdiags
. De startpagina van HP PC Diagnostics wordt
weergegeven.
2.
Selecteer
HP Diagnostics Windows downloaden
en selecteer een locatie op uw computer of een
86%±
ƮDVKGULYHµ
Het hulpprogramma wordt gedownload naar de geselecteerde locatie.
HP Hardware Diagnostics (Windows) op productnaam of -nummer downloaden (alleen bepaalde
producten)
OPMERKING:
Voor bepaalde producten is het mogelijk nodig om de software naar een
86%±ƮDVKVWDWLRQ
te
downloaden aan de hand van de productnaam of het productnummer.
Volg deze stappen om HP PC Hardware Diagnostics (Windows) te downloaden aan de hand van de
productnaam of het productnummer:
1.
Ga naar
support
.
2.
Selecteer
Software en drivers
, selecteer uw type product en voer vervolgens de productnaam of het
nummer in het zoekvak in dat wordt weergegeven.
3.
Selecteer
Downloaden
in het gedeelte
Diagnose
en volg de instructies op het scherm om de
VSHFLƬHNH
Windows-diagnoseversie voor uw computer of
86%±ƮDVKVWDWLRQ
te selecteren.
Het hulpprogramma wordt gedownload naar de geselecteerde locatie.
HP PC Hardware Diagnostics (Windows) installeren
Ga als volgt te werk om HP PC Hardware Diagnostics (Windows) te installeren:
Ga naar de map op uw computer of het
86%±ƮDVKVWDWLRQ
waarnaar het .exe-bestand is gedownload,
dubbelklik op het .exe-bestand en volg de instructies op het scherm.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) gebruiken
OPMERKING:
Voor Windows 10 S-computers moet u een Windows-computer en een
86%±ƮDVKVWDWLRQ
gebruiken voor het downloaden en maken van de HP UEFI ondersteuningsomgeving omdat alleen .exe-
bestanden worden verstrekt. Zie
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een
86%±ƮDVKVWDWLRQ
downloaden
op pagina
49
voor meer informatie.
Met HP PC Hardware Diagnostics (UEFI,
8QLƬHG
Extensible Firmware Interface) kunt u diagnostische tests
uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het hulpprogramma wordt buiten het
besturingssysteem uitgevoerd om hardwareproblemen te kunnen isoleren van problemen die worden
veroorzaakt door het besturingssysteem of andere softwarecomponenten.
48
Hoofdstuk 10
HP PC Hardware Diagnostics gebruiken
Sample