HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 59 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 80
10
HP PC Hardware Diagnostics gebruiken
HP PC Hardware Diagnostics (Windows) gebruiken (alleen
bepaalde producten)
HP PC Hardware Diagnostics (Windows) is een hulpprogramma voor Windows waarmee u diagnosetests kunt
uitvoeren om te bepalen of de computerhardware goed werkt. Het hulpprogramma wordt uitgevoerd in het
besturingssysteem Windows om hardwareproblemen te diagnosticeren.
Als HP PC Hardware Diagnostics (Windows) niet op uw computer is geïnstalleerd, moet u dit eerst downloaden
en installeren. Zie
HP PC Hardware Diagnostics (Windows) downloaden
op pagina
48
om HP PC Hardware
Diagnostics (Windows) te downloaden.
Nadat HP PC Hardware Diagnostics (Windows) is geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk dit vanuit HP Help en
ondersteuning of HP Support Assistant te openen.
1.
HP PC Hardware Diagnostics (Windows) openen vanuit HP Help en ondersteuning:
a.
Klik op de knop
Start
en selecteer
HP Help en ondersteuning
.
b.
Klik met de rechtermuisknop op de
HP PC Hardware Diagnostics (Windows)
, selecteer
Meer
en
selecteer vervolgens
Als administrator uitvoeren
.
– of –
HP PC Hardware Diagnostics (Windows) openen vanuit HP Support Assistant:
a.
Typ
support
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app
HP Support
Assistant
.
– of –
Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk.
b.
Selecteer
Problemen oplossen en oplossingen
.
c.
Selecteer
Diagnostics
en vervolgens
HP PC Hardware Diagnostics (Windows)
.
2.
Wanneer het diagnoseprogramma wordt geopend, selecteert u het soort diagnosetest dat u wilt
uitvoeren en volgt u de instructies op het scherm.
OPMERKING:
Als u een diagnostische test wilt stoppen, selecteert u
Annuleren
.
Als HP PC Hardware Diagnostics (Windows) een fout detecteert waarvoor hardware vervangen moet worden,
wordt er een 24-cijferige fout-id-code gegenereerd. Het scherm toont een van de volgende opties:
Er wordt een fout-id-koppeling weergegeven. Selecteer de koppeling en volg de instructies op het
scherm.
Er wordt een QR-code (Quick Response) weergegeven. Scan met een mobiel apparaat de code en volg de
instructies op het scherm.
Er worden instructies weergegeven voor het bellen van de ondersteuning. Volg deze instructies.
HP PC Hardware Diagnostics (Windows) gebruiken (alleen bepaalde producten)
47
Sample