HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 53 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 80
Tabel 8-1
Soorten Windows-wachtwoorden en hun functies (vervolg)
Wachtwoord
Functie
OPMERKING:
Met dit wachtwoord krijgt u geen toegang tot de
inhoud van Setup Utility (BIOS).
Wachtwoorden instellen in Setup Utility (BIOS)
Tabel 8-2
Soorten BIOS-wachtwoorden en hun functies
Wachtwoord
Functie
Beheerderswachtwoord
Dit wachtwoord moet elke keer worden ingevoerd wanneer u
Setup Utility (BIOS) wilt openen.
Als u uw beheerderswachtwoord vergeten bent, kunt u
Setup Utility (BIOS) niet openen.
Opstartwachtwoord
Dit wachtwoord moet telkens worden ingevoerd wanneer u
de computer inschakelt of opnieuw opstart.
Als u het opstartwachtwoord vergeet, kunt u de computer
niet meer inschakelen of opnieuw opstarten.
Ga als volgt te werk om een beheerders- of opstartwachtwoord in Setup Utility (BIOS) in te stellen, te wijzigen
of te verwijderen:
BELANGRIJK:
Wees zeer voorzichtig met het aanbrengen van wijzigingen in Setup Utility (BIOS). Fouten
kunnen ertoe leiden dat de computer niet meer goed functioneert.
1.
Start als volgt Setup Utility (BIOS):
Computers of tablets met een toetsenbord:
Schakel de computer in of start deze opnieuw op, druk snel op
esc
en druk daarna op
f10
.
Tablets zonder toetsenbord:
1.
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid harder en houd deze
knop ingedrukt.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de knop Geluid zachter en houd deze
knop ingedrukt.
– of –
Zet de tablet aan of start deze opnieuw op, druk snel op de Windows-knop en houd deze knop
ingedrukt.
2.
Tik op
f10
.
2.
Druk op
Beveiliging
en volg de instructies op het scherm.
Om uw wijzigingen op te slaan, selecteert u
Afsluiten
,
Wijzigingen opslaan en afsluiten
en daarna
Ja
.
OPMERKING:
Als u pijltoetsen gebruikt om uw keuze te markeren, moet u op
enter
drukken.
De voorkeursinstellingen zijn van kracht zodra de computer opnieuw is opgestart.
Wachtwoorden gebruiken
41
Sample