HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 43 of 80)

Languages: Dutch
Pages:80
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 80
OPMERKING:
Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw
Windows-wachtwoord opgeven voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.
Hibernationstand activeren en beëindigen (alleen bepaalde producten)
U kunt gebruikers als volgt de sluimerstand handmatig laten activeren en energiebeheerinstellingen en time-
outs laten wijzigen via het onderdeel Energiebeheer.
1.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
Energie
en selecteer vervolgens
Energiebeheer
.
2.
Selecteer in het linkerdeelvenster
Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen
(aanduiding kan
verschillen per product).
3.
Afhankelijk van uw product kunt u de hibernationstand inschakelen voor accuvoeding of een externe
voedingsbron op een van de volgende manieren:
Aan/uit-knop
: Selecteer onder
Instellingen voor aan/uit-knop, slaapstandknop en klep
(aanduiding kan verschillen per product)
Als ik op de aan/uit-knop druk
en vervolgens
Hibernationstand
.
Slaapstandknop
(alleen bepaalde producten): Selecteer onder
Instellingen voor aan/uit-knop,
slaapstandknop en klep
(aanduiding kan verschillen per product)
Als ik op de slaapstandknop
druk
en vervolgens
Hibernationstand
.
Deksel
(alleen bepaalde producten): Selecteer onder
Instellingen voor aan/uit-knop,
slaapstandknop en deksel
(aanduiding kan verschillen per product)
Als ik de klep sluit
en
vervolgens
Hibernationstand
.
Aan/uit-menu
: Selecteer
Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn
en onder
Instellingen voor afsluiten
schakelt u het selectievakje
Hibernationstand
in.
Het aan/uit-menu kan worden geopend door de knop
Start
te selecteren.
4.
Selecteer
Wijzigingen opslaan
.
Om de hibernationstand te activeren, gebruikt u de methode die u in stap 3 hebt gebruikt.
Om de hibernationstand te beëindigen, drukt u kort op de aan/uit-knop.
OPMERKING:
Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw
Windows-wachtwoord opgeven voordat uw werk weer op het scherm verschijnt.
Computer afsluiten (uitschakelen)
VOORZICHTIG:
Wanneer u de computer uitschakelt, gaat alle informatie verloren die u niet hebt opgeslagen.
Zorg dat u uw werk opslaat voor u de computer uitschakelt.
Met de opdracht Afsluiten worden alle geopende programma's gesloten, inclusief het besturingssysteem, en
worden vervolgens het beeldscherm en de computer uitgeschakeld.
Schakel de computer uit als deze lange tijd niet wordt gebruikt en koppel deze los van de externe
voedingsbron.
De aanbevolen procedure is de opdracht Afsluiten in Windows.
OPMERKING:
Als de computer in de slaap- of hibernationstand staat, moet u eerst de slaap- of
hibernationstand beëindigen door kort op de aan/uit-knop te drukken.
Computer afsluiten (uitschakelen)
31
Sample